SAMARBEID: Utviklingsrådgjevar Alf Olsen Jr.
SAMARBEID: Utviklingsrådgjevar Alf Olsen Jr. (Foto: Camilla Skjær Brugrand/arkiv)

Lærdal kan bli vertskommune for psykiatrisatsing

Vil spara millionar på å redusera bruken av private tenester.

Lærdal: Ved å samarbeida med Gol og Hemsedal ønskjer sognakommunane Lærdal og Aurland å gje eit betre tilbod til personar med psykiske lidingar og rusproblem.

– Dette handlar om å etablera eit bu- og omsorgstilbod til menneske som treng langvarige kommunale tenester, seier utviklingsrådgjevar i Lærdal kommune, Alf Olsen Jr i ei pressemelding måndag.

I eit forprosjekt har dei greidd ut eit interkommunalt samarbeid, som kommunane no skal finna ut om dei vil forplikta seg til.

Vil bli billigare enn private

Ifølgje forprosjektet vil ei slik organisering gje auka kvalitet i behandlinga, redusert sjukefråvær, lågare kostnader og redusert bruk av tenester frå private leverandørar.

I dag er det ikkje uvanleg at kommunane kjøper private tenester for opp mot ni millionar kroner per år per brukar.

– Alle dei involverte kommunane opplever det som krevjande å gje eit godt nok tilbod til denne brukargruppa i dag, står det i pressemeldinga.

Lokalisering i Lærdal

Neste fase blir å realisera prosjektet, mellom anna ved å byggja eigna bustader, og etablera eit kunnskapssenter i samspel med spesialisthelsetenesta.

Dette tilbodet skal plasserast i Lærdal, og vil ha til saman 18 plassar. To av bustadane skal vera bemanna døgnet rundt, den siste på dag og kveld, står det i forprosjektrapporten.

– Me håpar dei naudsynte avklaringane blir gjort dei komande månadane så me kan koma over i hovudprosjektet før sommaren, avsluttar Olsen Jr.

Til toppen