GLADE LÆRLINGAR: Sondre Herland Øren (Lærdal barnehage), Amanda Mørkrid Bronnes (Farnes barnehage), Håkon Andersen Hollevik (Bilfinger) og Anders Lereng (Indre Sogn Sparebank) har alle fått lærlingeplass. Tysdag var dei i Sogndal for å få vita meir om livet som lærling.
GLADE LÆRLINGAR: Sondre Herland Øren (Lærdal barnehage), Amanda Mørkrid Bronnes (Farnes barnehage), Håkon Andersen Hollevik (Bilfinger) og Anders Lereng (Indre Sogn Sparebank) har alle fått lærlingeplass. Tysdag var dei i Sogndal for å få vita meir om livet som lærling. (Foto: Halvor Farsund Storvik)

Lærlingar frå Årdal på stort treff i Sogndal: – Heldig som har fått lærlingplass

Fagarbeidarar er meir ettertrakta enn masterstudentar. Me møtte fire lærlingar frå Årdal, som alle er nøgde med valet dei har gjort.

Sogndal: – Eg følte for å reisa for å møta fleire lærlingar og bli kjent med folk utanfor jobben, få vita kva dei driv med, seier Håkon Andersen Hollevik, som har fått lærlingplass hos Bilfinger i Årdal.

BRA OPPMØTE: Til saman 95 personar var til stades på Vesterland, dei fleste førsteårslæringar, pluss nokre representantar frå lærebedriftene. Tilsvarande treff skal òg arrangerast i Nordfjord og Sunnfjord. Foto: Halvor Farsund Storvik

Tysdag var han og eit nittitals andre på Vesterland på Kaupanger for å få vita meir om livet som ferske lærlingar.

– Me har fått informasjon om rettane og pliktane våre, om kven me kan kontakta om me får problem, eller berre lurer på noko. Det har vore veldig nyttig, seier Amanda Mørkrid Bronnes, som er lærling i Farnes barnehage.

Fagarbeidarar er ettertrakta

Seks av ti norske bedrifter seier dei heller vil ha folk med fagbrev, enn masterutdanning, viser ei fersk undersøking frå NHO. Knut Grinde, rådgjevar ved opplæringsavdelinga til Sogn og Fjordane fylkeskommune, seier lærlingane er ettertrakta òg her i fylket.

– Bransjen ønskjer å utdanna reine fagarbarbeidar, så sjølv om det er viktig å informera om moglegheitene dei som vil har for å studera vidare, så må me vera forsiktige med å framstilla det som om det er noko dei må, seier han.

VIKTIG: Knut Grinde, rådgjevar ved opplæringsavdelinga til Sogn og Fjordane fylkeskommune, seier målet med treffet er å gje mest mogleg informasjon om kva læretida går ut på.  Foto: Halvor Farsund Storvik

Rådgjevaren seier dei greier å skaffa lærlingplassar til dei aller fleste, berre i dei aller mest populære faga kan det vera litt vanskeleg.

– Du tener pengar óg, det er jo eit stort pluss

Sondre Herland Øren slutta på skulen før han var ferdig. Då han tok kontakt med Sogn opplæringskontor, var det likevel ei relativt smal sak å få ein fot innanfor i arbeidslivet.

– Dei greidde å sy saman noko, slik at eg fekk lærlingeplass. Så eg er storfornøgd, seier han.

Anders Lereng jobbar i salsavdelinga til Indre Sogn Sparebank og tykkjer livet som lærling er heilt topp.

– Du lærer alt, du får hjelp viss du spør og så tener du pengar òg, det er jo eit stort pluss, seier Lereng.

Heller ikkje Amanda Mørkrid Bonnes angrar på vegen ho har valt.

– Eg føler meg veldig heldig som har fått lærlingeplass og blitt introdusert til arbeidslivet på ein god måte. Eg har nokon som støttar og følger meg, slik at eg får lært det eg skal, til eg ein dag blir fagarbeidar, seier ho.

Til toppen