Ikkje prøvd brunost med kaviar? Lars Haugen Aardal går i spissen for utviklinga av det nye smakslaboratoriet og lovar mange spanande opplevingar.
Ikkje prøvd brunost med kaviar? Lars Haugen Aardal går i spissen for utviklinga av det nye smakslaboratoriet og lovar mange spanande opplevingar. (Foto: ViteMeir)

– Lakris og laks! Majones og banan

Lars Haugen Aardal frå Leikanger var ein gong usikker på om han skulle bli kokk eller kjemikar. Som ansvarleg for utviklinga av smakslaboratoriumet på det komande ViteMeir-senteret  får han no brukt kunnskapane sine og utforska tema han brenn for.

Kaupanger: Lars Haugen Aardal kan mykje om sensorikkforsking og kjemi, men på eit smakslaboratorium handlar opplevinga andre ting enn turre tal og formlar.

Vitensenteret vitemeir

Vitemeir skal vere eit populærvitskapeleg opplevings- og læringssenter innanfor matematikk, naturvitskap og teknologi, der dei besøkande lærer ved å eksperimentere sjølv og skal bidra til auka interesse forsking, innovasjon og realfag.

Utbyggingsprosjektet vert ferdigstilt i 2021 og vert administrativt organisert av Sogn og Fjordane fylkeskommune, ved bygge- og eigedomssjef Jan Tore Rosenlund og prosjektleiar Tage Rickard Sundell.

– Korleis snakkar vi om smak? Kva ord finst? Kva skjer når vi blandar ulike smakar? spør Aardal.

Når smakslaboratoriumet står klart har han nokre favorittkombinasjonar han gler seg til å dele med andre.

– Lakris og laks! Majones og banan. Yngsteguten min elskar brunost og kaviar. Målet er å inspirera folk til å prøve seg fram, gjera mat til ei stor glede i kvardagen utforske korleis vi opplever verda gjennom smakssans og luktesans, fortel han.

Aardal fortel at med kjennskap til kjemien bak lukt og smak i tillegg til høgteknologisk utstyr er det mogleg å gjenskape lukter for ulike matvarer. Han nevner lukta av gul gravenstein, fersk kantarell eller hjortegryta til bestefar.

– SmaksLab vil jo gjerne visa fram at smaksopplevinga også kan bli prega av at ein får kjennskap til kvar og korleis eplet er dyrka. Det er meir enn sjølve smakskjemien som gjer at det smakar betre, særleg når vi har ei god historie eller gode minner knytt til eplet, seier han.

– Vi må jo ha smakslaboratorium!

Prosjektleiar ved ViteMeir, Marianne Jevnaker, seier i ei pressemelding at lokalt engasjement frå leverandørar viktig i utviklinga av smakslaboratoriumet. Lerum fabrikkar har allereie gått inn som sponsor.

Jevnaker kallar Trine Lerum ei «gudmor» for sjølve idéen om eit smakslaboratorium.

Trine Lerum, administrerande direktør i Lerum-konsernet, meinar SmaksLaben er ei gåve til reiselivet, både som oppleving og fordi det kan inspirere framtidas kokkar og matfagarbeidarar. Foto: ViteMeir

– Veldig hyggeleg! Men vi var nok fleire som tenkte same tanken, seier den administrerande direktøren i Lerum-konsernet.

Ho er svært entusiastisk på vegne av prosjektet SmaksLab.

– Med dei tradisjonane vi har for mat og drikke i denne regionen, så må vi jo ha smakslaboratorium! Alle vi som driv med produksjon og sal av mat og drikke lokalt bør bidra, seier Lerum.

Ho meinar at, i tillegg til lokale matprodusentar, er det er reiselivsnæringa som har mest å vinne på etableringa av SmaksLab.

– Det er slik inspirasjon i ung alder som skaper framtidas kokkar. Samstundes veit vi at matopplevingar er øvst på lista over kva mange turistar ønskjer seg, seier Lerum, som dermed gir reiselivet ei utfordring om å bidra vidare.

Til toppen