MISFORNØGD: Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, meiner det alternative statsbudsjettet som er lagt fram for 2020 vil ha stort negativ konsekvens for kystkommunane.
MISFORNØGD: Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, meiner det alternative statsbudsjettet som er lagt fram for 2020 vil ha stort negativ konsekvens for kystkommunane. (Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet)

MEININGAR

Lakseranet er ikke forsvunnet

– Både oppdrettsnæringen og kystkommunene hadde fortjent en løsning som tok mer hensyn til kystkommunene og oppdrettsnæringen, skriv Geir Pollestad (SP).

Meiningar: I det alternative statsbudsjettet for 2020 har regjeringspartiene og støttepartiet FrP blitt enige om et opplegg for laksepenger til kommunene som vil frata kystkommunene 750 millioner kroner de neste to neste årene.

Saken blir av regjeringspartiene og støttepartiet fremstilt som en gladsak, siden den opprinnelige planen var å rane 2 milliarder kroner.

Les òg: Miniubåt kan senke den høge statistikken for rømd oppdrettslaks

Pollestad: – Det er synd

På toppen av dette så vil overføringene til havbrukskommunene reduseres i årene fremover også. I dag går 80 prosent av inntektene fra veksten i næringen til kommuner og fylke. Regjeringen foreslo at kommunene kun skulle få 25 prosent. Nå går flertallet inn for 40 prosent til kommunene.

Selv om det fra 2022 innføres en ny avgift for oppdrettsnæringen så vil både oppdrettskommune og oppdretterne komme dårligere ut med ordningen regjeringen og FrP går inn for. 

Det er synd at regjeringspartiene fullt og helt støtter seg på Fremskrittspartiet i denne saken. Både oppdrettsnæringen og kystkommunene hadde fortjent en løsning som tok mer hensyn til kystkommunene og oppdrettsnæringen.

Det ville det blitt om Sp hadde vært med rundt forhandlingsbordet.

Til toppen