UT I NATUREN: 2. september startar friluftslivets veka, der folk vert oppmoda til å koma seg ut i naturen. Her frå då ordføraren i Årdal inviterte med til tur til Eldegard.
UT I NATUREN: 2. september startar friluftslivets veka, der folk vert oppmoda til å koma seg ut i naturen. Her frå då ordføraren i Årdal inviterte med til tur til Eldegard. (Bilde: Truls Grane Sylvarnes)

Laurdag startar friluftslivets veka – vil ha sogningar ut i naturen

Frå 2. til 10. september vert sogningar og folk i heile landet invitert til å bli med ut i naturen.

Årdal: Gjennom heile veka skal det arrangerast mange ulike aktivitetar i heile fylket. I over 20 år har Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjonar markert Friluftslivets veke frå første helga i september.

Over heile landet blir det mogleg å delta på spennande friluftslivsaktivitetar i regi av lokale lag og foreiningar, organisasjonar, friluftsråd og kommunar. Det er Norsk Friluftsliv og dei norske friluftslivsorganisasjonane som står bak.

– Me ønskjer at fleire skal få oppleve natur og friluftsliv og bli kjent med natur og friluftslivsmoglegheitene der dei bur, seier Sigurd Felde i Forum for natur og friluftsliv, Sogn og Fjordane.

Ta ei natt ute

Allereie laurdag vert du og eg oppfordra til å ta ei natt i naturen, anten i telt i hagen, ved å dra dyna ut på balkongen eller slå leir i eit skogholt.

Ekstra spesielt er det i år at friluftslivets veka finn stad rett før stortingsvalet. Difor er stortingskandidatane inviterte med rundt leirbålet for å diskutera natur og friluftsliv. I år finn bålsamtalen stad på Sunnfjord folkehøgskule.

– Det er stortingsvalg mandagen etter friluftslivets veke, og me ønskjer å vise kor viktig friluftslivet er for det norske folk. Me har erfaring med at bålet gir ei fin ramme for å diskutera viktige politiske tema for friluftslivet, seier Felde.

Sporlaus ferdsle

Eit viktig tema blir då sporlaus ferdsle.

– I Noreg har me allemannsretten, som gjer det mogleg for oss å ferdast fritt, hauste frå og oppholde oss i naturen. Men hugs at allemannsretten også forpliktar til sporlaus ferdsle, som blant anna omhandlar at me ikkje øydelegger naturen og ryddar opp etter oss, minnar han om.

Til toppen