LEGG NED: Fylkestinget vedtok 15. juni ein ny klinikk- og tenestestruktur for den offentlege tannhelsetenesta. Målet er ein framtidsretta klinikkstruktur som tilbyr innbyggjarane stabile tenester av høg fagleg kvalitet. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune.
LEGG NED: Fylkestinget vedtok 15. juni ein ny klinikk- og tenestestruktur for den offentlege tannhelsetenesta. Målet er ein framtidsretta klinikkstruktur som tilbyr innbyggjarane stabile tenester av høg fagleg kvalitet. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune. (Illustrasjonsfoto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Legg ned ti tannklinikkar i fylket

Store omstillingar i tannhelsetenesta. 

Indre Sogn: Fylkestinget vedtok 15. juni ein ny klinikk- og tenestestruktur for den offentlege tannhelsetenesta. Målet er ein framtidsretta klinikkstruktur som tilbyr innbyggjarane stabile tenester av høg fagleg kvalitet.

Det er tannklinikkane i Naustdal, Vassenden, Sande, Svelgen, Dale, Selje, Balestrand, Leikanger, Innvik og Hornindal vert avvikla.

Arbeidet med ein ny klinikk - og tenestestruktur er ikkje berre ein konsekvens av økonomiske innsparingskrav.

Dette er eit nødvendig utviklingstiltak for å møte framtida sine behov for tannhelsetenester, vert det sagt.

Hovudgrunnen for å redusere tal klinikkar, er å skape større fagmiljø som i neste omgang vil betre tenestene. Dei fleste fylkeskommunar reduserer no talet på tannklinikkar gjennom eigne strukturplanprosessar.

Samstundes vart det vedteke at Førde, Askvoll og Høyanger tannklinikkar vert utvida for å kunne tilby tenester til fleire innbyggjarar.

Florø, Stryn og Vågsøy tannklinikkar vert oppgraderte for å svare til moderne kvalitetskrav.

Til toppen