BIDREG: Lionsklubben i Lærdal, her representert ved Petter Ulviksbakken, Arngrimur Baldurson og Hallvard Eri, opnar lommeboka for MR i Lærdal. Foto: Steingrimur Bogason
BIDREG: Lionsklubben i Lærdal, her representert ved Petter Ulviksbakken, Arngrimur Baldurson og Hallvard Eri, opnar lommeboka for MR i Lærdal. Foto: Steingrimur Bogason

Lionsklubben vil vere med på spleiselaget for MR i Lærdal

Lionsklubben i Lærdal har gitt 64 000 kroner til ny MR-maskin på sjukehuset i Lærdal. – Ei slik maskin i Indre Sogn vil bli ei gigantisk lette, meiner dei.

– Det var eit einstemmig vedtak frå våre medlemar i klubben om at dette er eit viktig tiltak som vi vil vere med å bidra til, seier sjefsløve Steingrimur Bogason.

Det sjenerøse bidraget føyer seg i rekkja av ei tilsynelatande endelaus givarglede frå lag, organisasjonar, privatpersonar og kommunar.

Bogason meiner dette viser kor viktig ei MR-maskin faktisk er for folk.

– Det at me får ei slik maskin i Indre Sogn vil bli ei gigantisk lette. Det vert eit stort steg i riktig retning at me får slutt på all denne reisinga land og strand berre for å få tatt eit enkelt bilete, seier han. 

Som vi skreiv i går står det att ein halv million kroner før finansieringa av MR-maskina er i boks. Det betyr at godt og vel 2,5 millionar kroner har kome inn på knappe fire veker.

Her kan du sjå eit knippe av dei som har bidrege:

Til toppen