AKTUELL1: Verken i Årdal, Lærdal, Aurland eller Sogndal er det finaste turområdet kåra og meldt inn, men ein skulle tru Utladalen og området rundt er ein svært aktuell kandidat for Årdal sitt vedkomande. Arkivfoto: Johnny Asperheim
AKTUELL1: Verken i Årdal, Lærdal, Aurland eller Sogndal er det finaste turområdet kåra og meldt inn, men ein skulle tru Utladalen og området rundt er ein svært aktuell kandidat for Årdal sitt vedkomande. Arkivfoto: Johnny Asperheim (Foto: Johnny Asperheim/Arkiv)

Lokale perler fram i lyset

No skal det bli lettare for turistar å finne fram til lokale naturperler. Neste år kan norske kommunar få sitt finaste friluftslivsområde omtala i vegboka til NAF. 

Mange er interesserte i å kome seg ut på tur og drive friluftsliv også når dei er på ferie. For å gjere det enklare for turistar å finne fram til dei gode friluftslivsområda i kvar enkelt kommune, skal desse bli skildra i den nye vegboka frå NAF som kjem ut i januar 2018. NAF og fellesorganisasjonen for 16 norske frivillige friluftsorganisasjonar Norsk Friluftsliv ønskjer derfor at alle kommunar i landet no kårar sitt mest attraktive friluftslivsområde. 

Oppmodinga til kommunane om å kåre sitt mest attraktive friluftslivsområde starta allereie under Friluftslivsåret i 2015. Til no er det rundt 100 kommunar som har meldt inn det området dei vil ha omtalt i vegboka. 300 kommunar har dermed framleis ei utfordring liggjande i å kåre sitt mest attraktive friluftsområde.

Artikkelen held fram under biletet

AKTUELL2: I Lærdal er Kongevegen føreslege som ein kandidat til å vera det mest attraktive turområdet i kommunen, men ingenting er avgjort enno. Arkivfoto
AKTUELL2: I Lærdal er Kongevegen føreslege som ein kandidat til å vera det mest attraktive turområdet i kommunen, men ingenting er avgjort enno. Arkivfoto

– Vi håpar at kommunane ser verdien det ligg i å få sitt finaste friluftslivsområde omtala i NAF-boka. Vi ser at det er ein trend at fleire legg opp til ein  meir aktiv ferie enn tidlegare, og at folk ønskjer å feriere i eige land, seier Tonje Refseth som er prosjektleiar i Norsk Friluftsliv.

For å kome med i NAF-boka neste år må kommunane sende inn ei kort skildring av sitt mest attraktive friluftsområde innan 1. mai i år til tonje@norskfriluftsliv.no. 

NAF-boka blir trykt i eit opplag på 600 000 eksemplar og kan også brukast digitalt. På norskfriluftsliv.no ligg oppdatert liste over kva kommunar som har meldt inn sitt område, og kva område som er meldt inn.

(©NPK)

Til toppen