Sogningar:  Fire sogningar er med på leiren.   f.v.: Håkon Grøttland (Fagansvarleg i NFF), Adrian Solberg, Johan Hove, Eivind Helgesen (alle frå Sogndal IL Fotball) og  Joachim Furset (frå Årdalstangen IL) og Karen Onsager Keiserud (Marknadsdirektør i Statoil). Pressefoto
Sogningar: Fire sogningar er med på leiren.   f.v.: Håkon Grøttland (Fagansvarleg i NFF), Adrian Solberg, Johan Hove, Eivind Helgesen (alle frå Sogndal IL Fotball) og  Joachim Furset (frå Årdalstangen IL) og Karen Onsager Keiserud (Marknadsdirektør i Statoil). Pressefoto

Lokale talent blir drilla av Johnsen og Grodås

Fire fotballtalent frå Sogndal og Årdal er på fotballeir med Drillo-heltar som trenarar. Leiren er eit ledd i talentutviklinga for å danna Noregs framtidige landslag.

Sogndal/Årdal/Porsgrunn: Joachim Furset frå Årdalstangen IL, Adrian Solberg, Johan Hove og Eivind Helgesen – alle frå Sogndal IL Fotball –  deltek denne veka på Statoils talentleir i Porsgrunn saman med Noregs beste og mest talentfulle 15- og 16-åringar.

Framtidas landslagsspelarar

Dei er fire av ni fotballspelarar frå Sogn og Fjordane i denne årsklassa handplukka til samlinga som utgjer toppen av Norges Fotballforbunds (NFF) landslagsskule. Målet med skulen er å driva systematisk talentutvikling for å danna Noregs framtidige landslag. 

– Statoils talentleir ønskjer å utvikla unge fotballtalent, i tillegg til å inspirera dei til å oppretthalda innsatsen og læringsfokuset på vegen vidare. For å bli ein elitespelar må ein ha talent og ei vilje til å trena mykje over lengre tid, seier marknadsdirektør i Statoil, Karen Onsager Keiserud.

I løpet av veka vil desse utvalde talenta som er vurdert hakket under landslagsnivå få høve til å kvalifisera seg til ein kamp mot G15- og G16-landslaget. Av erfaring har lite skild dei to nivåa, og fleire av utfordrarspelerane har tidlegare spelt seg rett inn i landslagstroppen. Martin Ødegaard og Mats Møller Dæhlie er kjende namn som tidlegare har delteke på liknande fotballsamlingar, går det fram av ei pressemelding frå Statoils Talentleir - Morgendagens Helter.

Artikkelen held fram under biletet

<strong>LOVANDE:
<strong>LOVANDE:

Gamle fotballhelter viser veg

Trenarteamet består blant anna av gamle Drillo-heltar som Erlend Johnsen og tidlegare landslagskeeper Frode Grodås. Fagansvarleg for Landslagsskolen, Håkon Grøttland, er imponert over årets spelarar, og seier at trenarane ser fram til å jobba med dei unge talenta.

– Eg er sikker på at me møter framtidas landslagsspelarar på Statoils talentleir i Porsgrunn. For å spela på toppnivå er dei avhengige av å ha gode trenarar og støttespelarar. Me håpar me har lagd til rette for ei lærerik samling som inspirerer morgondagens fotballheltar, seier Grøttland.

Til toppen