GREI UTSIKT: Håpet er at dette synet skal greie å lokke fram kjøpelysta hos aurlendingar og andre interesserte. Planlagt byggjestart er til sommaren. Illustrasjon: Nordbohus.  
GREI UTSIKT: Håpet er at dette synet skal greie å lokke fram kjøpelysta hos aurlendingar og andre interesserte. Planlagt byggjestart er til sommaren. Illustrasjon: Nordbohus.  

Luftig bustadprosjekt i Aurland skal utnytte ny trend 

Leilegheiter vert stadig meir populære òg på bygda. Det er noko dei ønskjer å utnytte i Aurland.

Aurland: Til sommaren startar nemleg byggjinga av atten sentrumsnære leiligheiter over tre etasjar på ei tomt rett ved badelaguna.

KASTAR SEG PÅ TRENDEN: Stadig fleire ønskjer å bu i leiligheiter òg på bygda, eit behov denne gjengen ønskjer å utnytte. Frå venstre: grunneigar Magne Forberg, Dag Loftesnes og Heidi Fossnes Helle frå Nordbohus Sogn.
KASTAR SEG PÅ TRENDEN: Stadig fleire ønskjer å bu i leiligheiter òg på bygda, eit behov denne gjengen ønskjer å utnytte. Frå venstre: grunneigar Magne Forberg, Dag Loftesnes og Heidi Fossnes Helle frå Nordbohus Sogn.

Med ei plassering åtti meter over fjordflata vert utsikta tilsvarande. 

– Slik tomta ligg blir det fantastisk å sitja på verandaen, seier Heidi Fossnes Helle frå Nordbohus Sogn.

Les også: Vil byggja seks bustader på Endregarden
Les også: Her ønskjer han å skape ein møteplass

Leiligheiter er på moten

Nordbohus har lenge vore synonymt med einebustader, men no satsar dei stadig meir på å byggje blokker, noko prosjektet i Aurland er eit døme på.

Årsaka er ein trend dei meiner å sjå i samfunnet: folk vil bruke mindre pengar på å bu og meir på fritid og reiser. Det å byte ut einebustaden med ei leiligheit kan for mange vere måten å realisere det på.

KORTREISTE BUSTADER: Blokkene vil bli sett saman av treelement laga av Jatak på Kaupanger. Vindauga er det Fjordglas i Luster som står for. Illustrasjon: Nordbohus. 
KORTREISTE BUSTADER: Blokkene vil bli sett saman av treelement laga av Jatak på Kaupanger. Vindauga er det Fjordglas i Luster som står for. Illustrasjon: Nordbohus. 

Løftet om eit enklare liv er òg eit viktig salsargument: du har parkering i kjellaren og kan ta heisen opp.  Alt er universelt utforma, altså bygd slik at alle skal kunne ta seg fram utan ekstra tilpassingar.

– Me har tru på at det er ein aukande trong for leiligheiter i Bygde-Norge. Difor ser me på konsept av denne typen mange plassar, seier Fossnes Helle.

Satsar på byggjestart til sommaren 

Leiligheitene vil kome i to storleikar på om lag 70 og 100 kvadratmeter, i tillegg til veranda. Enno er det for mange usikre moment til at dei kan gå ut med prisen, mellom anna treng dei løyve til å byggje taket flatt, noko som vil bidra til å halde kostnadane nede. 

LYST OG LUFTIG: Store vindauge og glasrekkverk på balkongen gjer at utsynet mot fjorden ikkje blir forstyrra. Illustrasjon: Nordbohus.
LYST OG LUFTIG: Store vindauge og glasrekkverk på balkongen gjer at utsynet mot fjorden ikkje blir forstyrra. Illustrasjon: Nordbohus.

Dei endelege detaljane i prosjektet vil dei leggje fram på eit infomøte i Aurland på nyåret. 

Les også: Dette huset i Årdal gjekk for rekordsum: – Håpar det losnar litt no

Målet er å starte bygginga i løpet av sommaren, med ferdigstilling i første halvdel av 2018.

– Dette er seriøse planar me vil realisera så raskt som mogleg. Me har allereie tjueein interessentar, seier grunneigar Magne Forberg.

Til toppen