BEREKRAFTIG LANDBRUK: Henrik Thorsnes Lefdal og Hilmar Høl, leiarar i høvesvis AUF og Ap i fylket, seier landbruket er ei viktig berebjelke i partiprogrammet som vart forma på landsmøtet. Foto: Privat.
BEREKRAFTIG LANDBRUK: Henrik Thorsnes Lefdal og Hilmar Høl, leiarar i høvesvis AUF og Ap i fylket, seier landbruket er ei viktig berebjelke i partiprogrammet som vart forma på landsmøtet. Foto: Privat. (Foto: Arbeidarpartiet)

– Må ha eit landbruk med variert bruksstruktur

Arbeidarpartiet vil ha eit sterkt og berekraftig landbruk over heile landet. 

Årdal: Det fortel leiar i Sogn og Fjordane Arbeidarpartiet, Hilmar Høl, og AUF-leiar i Sogn og Fjordane, Henrik Thorsnes Lefdal. 

I helga deltok dei begge på landsmøtet til Arbeidarpartiet i Folkets hus i Oslo. Dei to meiner at landbruket er ei viktig berebjelke i partiprogrammet som vart forma. 

– Arbeidarpartiet skal bevare det som kjenneteiknar norsk landbruk med konsesjonsreglar, bu- og driveplikt og prisregulering. Me ønskjer òg at fleire skal velje å etablere seg i landbruket, og igjennom å endre og forenkle lovverket, vil det bli meir attraktivt å ta i bruk nedlagt gardsbruk, seier Høl.

På Arbeidarpartiet si liste om landbruket ligg det inne fleire punkt, mellom anna bruksstruktur, teknologi og nyskaping på bonden sin arbeidsplass, klima og matproduksjon. 

– Me er nøydd til å ha eit landbruk med variert bruksstruktur der ein kan drive i både liten og stor skala, og det er godt å sjå at dette er ei prioritering for Arbeidarpartiet. I tillegg må me legge til rette for å kunne utvikle og ta i bruk ny teknologi i landbruket. Alle skal med, seier fylkesleiar i AUF, Thorsnes Lefdal. 

Til toppen