MAGER MAKRELL: Fiskarar, både langs kysten og heilt inn Sognefjorden, fortel at makrellen har vore magrare enn vanleg i år. Vidar Aasen frå Luster fortel også at dei som var feite, hadde ete langt fleire av sine eigne artsfrendar i år enn det han har vore vand med å sjå tidlegare. 
Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix/ NPK
MAGER MAKRELL: Fiskarar, både langs kysten og heilt inn Sognefjorden, fortel at makrellen har vore magrare enn vanleg i år. Vidar Aasen frå Luster fortel også at dei som var feite, hadde ete langt fleire av sine eigne artsfrendar i år enn det han har vore vand med å sjå tidlegare. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix/ NPK (Bilde: Johannessen, Sara)

Mager makrell både i Sogndalsfjorden og langs norskekysten i haust

Fiskar Vidar Aasen frå Solvorn har observert mager makrell både i Aurlandsfjorden og Sogndalsfjorden denne seinsumaren og hausten.

– Det slo meg at han var veldig mager og tunn i år, seier Vidar Aasen, fiskar og driftar  fiskemottaket Sogn Naturmat i Indre Sogn og styremedlem i «Sognefjorden vel».
 
 
– Kan det ha skorta på brislingen i år?
 
–  Eg vil ikkje spekulera. Makrellen har eit so vidfemnande matfat, og det kan vera so mange grunnar til det magre året. Det er mykje som skjer i det store biletet no også. Til dømes har makrellen vandra lenger nord enn tidlegare, og for fyrste gong teke seg til Svalbard, seier Aasen.
 
Han nemner likevel at Havforskningsinstituttet rådde frå å gje kvoter til brislingfiske i Sognefjorden i år, etter å ha funne lite brisling på eit hausttokt inn Sognefjorden i 2016. Men so kom dei likevel til eit kompromiss med Fiskeridirektoratet om ei samla kvote på 200 tonn brisling for fiskarane.
 
– Brislingfiskarane på fjorden klarte so å få inn kvota, og sa dei observerte greit med brisling på fjorden, fortel Aasen. 
 
Langs norskekysten har det vore snakk om radmagre makrellar

Ein stor del av makrellen langs kysten er radmager, fortel NPK at fiskarar har sagt. Nokre av dei trur det er varsel om ei økologisk katastrofe.

Det er veteranar i pelagisk fiske som varslar om den alarmerande situasjonen. No blir Havforskingsinstituttet kopla inn, skriv Fiskeribladet.

– Eg har aldri sett eller høyrt om liknande situasjonar som den vi har no. Det er observert mager småmakrell på heile kysten frå Rogaland til Finnmark. Makrellen har stort hovud og er på storleik med ein kulepenn, seier tidlegare bas og makrellfiskar, Jan Johansen frå Ålesund til Fiskeribladet.

Johansen meiner at ein går strake vegen mot ei økologisk katastrofe om det held fram slik og meiner forskarane no må ta situasjonen på alvor. Han oppfordrar difor folk til å sende prøver med frosen makrell til Havforskingsinstituttet for å dokumentere overfor dei kor stort og omfattande problemet er.

Til toppen