RASSIKRING: Dei komande vekene skal Statens vegvesen montere eit rassikringsgjerde over tunnelenportalen til Seimsdalstunnelen. Foto: Statens vegvesen.
RASSIKRING: Dei komande vekene skal Statens vegvesen montere eit rassikringsgjerde over tunnelenportalen til Seimsdalstunnelen. Foto: Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen)

Måndag startar arbeidet med å rassikre denne vegen

Dei komande vekene skal Statens vegvesen montere eit rasfanggjerde over tunnelportalen på vestsida av fylkesveg 303 Seimsdalsfunnelen.

Seimsdalen: Det opplyser Vegvesenet i ei pressemelding. Arbeidet startar måndag 11.00, og i samband med dette arbeidet vert vegen stengt ein halvtime om gongen.

Rasfanggjerde som skal setjast opp, skal erstatta det eksisterande gjerdet over fjellskjeringa. I tillegg skal sjølve fjellskjeringa sikrast med fjellboltar.

Fyrste del av arbeidet er boring og montering av fundament for rasfanggjerdet. Dette reknar ein med kjem til å ta tre til fire dagar. Deretter blir det eit opphald før montering av nett og resten av boltesikringa blir utført i veke 27.  

Vegen blir opna for passering kvar heile og halve time. I tillegg er det lagt opp til at rutegåande bussar kan passere, og dei som då står i kø, kan få henge seg på kolonna forbi arbeidsområdet.

Stengingane pågår fram til 21.00 om kvelden. Måndag startar dei 11.00, men frå tysdag til fredag startar arbeidet 08.00.

Til toppen