BETRING: – Det ser ut som om dei dyrehald som ikkje heldt akseptabel standard er borte. Vi har fått ein klar nedgang i talet på pelsdyrhald på eitt par år, seier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd. Arkivfoto: Sunniva K. Øvstetun
BETRING: – Det ser ut som om dei dyrehald som ikkje heldt akseptabel standard er borte. Vi har fått ein klar nedgang i talet på pelsdyrhald på eitt par år, seier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd. Arkivfoto: Sunniva K. Øvstetun (Foto: Sunniva K. Øvstetun)

Mattilsynet melder om betydeleg betring i pelsdyrnæringa

Pelsdyrnæringa er på betringas veg, ifølgje Mattilsynet, som melder om færre alvorlege saker og færre regelbrot i den utskjelte næringa.

For eitt halvt år sidan fann Mattilsynet regelbrot i nesten halvparten av tilsynssakene dei hadde. Den gongen meinte Mattilsynet at det var vanskeleg å sikre god dyrevelferd i pelsdyrnæringa, men no har tonen endra seg.

– Det ser ut som om dei dyrehald som ikkje heldt akseptabel standard er borte. Vi har fått ein klar nedgang i talet på pelsdyrhald på eitt par år, seier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet til Nationen.

Mattilsynet fann ingenting å merke i 73 prosent av tilsyna på mink og i 65 prosent av tilsyna på rev i 2016.

Styreleiar i Pelsdyralslaget, Bertran Trane Skadsem, meiner næringa har jobba målretta med å styrke dyrevelferda.

– Vi blei veldig overraska over utsegna i haust, for vi meiner oppdrettarane har jobba seriøst med dyrevelferd i ganske lang tid. Eg er veldig glad for at også Mattilsynet no ser at det ser bra ut, seier han.

Til toppen