TILBAKE TIL FM-NETT: Åslaug Sem-Jacobsen, kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet, meiner at DAB- nettet svekker beredskapen i Noreg.
TILBAKE TIL FM-NETT: Åslaug Sem-Jacobsen, kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet, meiner at DAB- nettet svekker beredskapen i Noreg. (Foto: Pressefoto / Illustrasjon)

MEININGAR

Meiningar: – Sløkking av FM-nettet rammar norsk beredskap og sikkerheit

– Hele  57%  av befolkningen er misfornøyde med at FM er erstattet med DAB i følge Medieundersøkelsen 2018, seier Åslaug Sem- Jacobsen, kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet.

Lyttertallene til norsk radio er i fritt fall etter omleggingen til DAB. De siste undersøkelsene fra Kantar viser at tallene for daglig lytting i uke 27 var nede i så lite som 51,2%.

Åslaug Sem-Jacobsen, kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet, advarer mot konsekvensene som slukkingen av FM-nettet har for både radioproduksjonen og beredskapen i Norge, og krever nå at FM-nettet i Norge skrus på igjen.

– De nye rekordlave lyttertallene er dramatiske. Det er presserende for både mediemangfoldet og beredskapen i landet vårt at radiolyttingen kommer seg opp på et helt annet nivå en dette. For å sikre radioens framtid er vi nødt til å skru på igjen det nasjonale FM-nettet før enda flere flykter fra radioen, sier Sem-Jacobsen.

– Flere flykter fra radio

Før innføringen av DAB hadde vi en total radiolytting i underkant av 70%, og noe lavere i sommermånedene. I våre nordiske naboland, hvor konkurransen fra strømmetjenester er like stor som i Norge, men hvor FM-nettet ikke er slukket, er tallene på daglig radiolytting helt annerledes.

I forrige uke hadde Sverige 68,6%. I sommermånedene kan Finland og Tyskland vise til daglige lyttertall på godt over 70%, mens Island og Danmark ligger rundt 70%. Sem-Jacobsen tror ikke det er dårligere innhold på radioen som er årsaken til at tallene i Norge er lavere.

– Jeg tror det skyldes at mange ikke får høre radio på det viset det ønsker, nemlig på FM. Derfor oppgir hele  57%  av befolkningen at de er misfornøyde med at FM er erstattet med DAB i følge Medieundersøkelsen 2018. Jeg opplever at mange er provosert over at de blir tvunget til å kaste velfungerende FM-radioer og å måtte bruke penger på DAB. Altfor mange har også allerede fått dårlige erfaringer med DAB, sier Sem-Jacobsen.

– At et av de mest solide massemediumene i landet vårt nå plutselig ikke benyttes av mer enn halvparten av oss, kan raskt bety at man ikke lenger ser verdien av å investere i god radioproduksjon. Og dårligere innhold vil temmelig sikkert gjøre at enda flere flykter fra radio. Dette er ikke en situasjon Senterpartiet ønsker, sier Sem-Jacobsen.

– Slukking av FM-nettet rammer norsk beredskap og sikkerhet

Senterpartiet fremmet høsten 2016 et forslag om å stanse FM-slukkingen til et godt nok DAB-nett var på plass, men fikk ikke flertall.

Derimot vedtok et samlet storting at regjeringen måtte «følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger.» Men nylig ble det avdekket at Norsk riksdekkende radio og Forsvaret benytter samme frekvensområde på DAB-nettet.

Det kan få følger både i krig og under store militærøvelser, og gjøre at norske myndigheter kan få problemer med å nå ut til hele befolkingen i en krise eller krig.

– Stortingets forutsetninger om at slukkingen av FM-nettet ikke skulle ramme norsk beredskap og sikkerhet er åpenbart ikke imøtegått av regjeringen. Det var også et feilgrep å slukke det nasjonale FM-nettet før DAB var godt nok utbygd og nok mennesker ønsket å bruke det. FM-nettet må skrus på igjen! Fastslår Sem- Jacobsen.

Til toppen