Illustrasjonsfoto: Jan Christian Jerving
Illustrasjonsfoto: Jan Christian Jerving

Mellombels innkvartering av migrantar, asylsøkjarar og flyktningar 

Lærdal kommune har sanka i  hop ..., 

Lærdal: Statsminister Erna Solberg (H) har oppmoda alle om å gjere ein dugnadsinnsats i den utfordrande situasjonen som er både nasjonal og internasjonalt.

Ifølgje den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har så langt i år over 724.000 flyktningar og migrantar klart å krysse Middelhavet, medan over 3.000 menneske har mista livet eller forsvunne då dei prøvde det same. 

Oppmoda til dugnad

I oktober fekk kommunane i oppdrag frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane om moglege inkvarteringsstader til å nytte for migrantar, flyktningar og asylsøkjarar, då Utlendingsdirektoratet (UDI) ønska særleg å få oversyn over lokale med tanke på kortsiktig bruk.

Les også: Kartlegger innkvarteringsstader

Privat og offentleg innkvartering

I ei oversikt over moglege stader å innkvartere desse gruppen ligg no ute på nettsida til fylkesmannen. 

 

Etter oppmoding...

Så mange klart

 

Rådmann seier dette:

Til toppen