VANN FYLKESKULTURPRISEN: Kristin Sønnerheim vann prisen for alt arbeidet ho har lagt ned for kulturlandskapet i Aurland.
VANN FYLKESKULTURPRISEN: Kristin Sønnerheim vann prisen for alt arbeidet ho har lagt ned for kulturlandskapet i Aurland. (Ole Johannes Øvretveit/NRK)

Kristin Sønnerheim vann fylkeskulturprisen 2017

I over 50 år har ho stelt og rydda stien gjennom Aurlandsdalen, slik at ho på folkemunne tidt vert kalla Mor Aurlandsdalen.

Sogn og Fjordane/ Aurland: Nærings- og kulturavdelinga i fylket har tildelt fylkeskulturprisen 2017 til Kristin Sønnerheim, opplyser Sogn og Fjordane fylkeskommune.
 
Sønnerheim, som går under kallenamnet Mor Aurland for sine fortenester for Aurlandsdalen, har tidlegare mellom anna vunne Aurlandsprisen i 2013 for innsatsen sin. 

Sønnerheim er 85 år og vart tidlegare i år attvald som leiar i stiftinga «Venner av Aurlandsdalen.» Stiftinga har som mål å halda ved like og utvikle dalen, og stø opp under at folk opprettheld interessa for dalen.
 
Avgjerande innsats
– Innsatsen til Kristin Sønnerheim har vore avgjerande for å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta, skriv fylkeskommunen i grunngjevinga si.
 
Vidare heiter det at vandrerutene i dalen som Sønnerheim har spela ei so viktig rolle i å tilretteleggje, no vert brukte av hundrevis av vandrarar kvart år. Fylkeskommunen ynskjer å heidre Sønnerheim for dette.
 
Vidare minner dei om i pressemeldinga at Sønnerheim starta engasjementet for Aurlandsdalen saman med ektemannen Kåre (1921–2006), som var den siste som vart fødd på garden Sinjarheim i dalen. Saman rydda dei stiar, la ut bruer og formidla historie.
 
Kristin Sønnerheim har også engasjert seg sterkt i å ta vare på gamle gardar og stølshus og har vore talskvinne for å ta vare på kulturverdiane som desse bygningane representerer.

Tykte ikkje det var so viktig å vinna prisen.

Då Porten.no ringde og gratulerte henne med nominasjonen den 11.november, var ho ganske smålåten i telefonen.

– Eg har ingen ynskje om å få nokon fylkeskulturpris, det må eg seia. Eg har fått prisar før, både frå kommunen og elles, og det held lenge, sa ho då. 

Men so sa ho at ho lurte på om ho ikkje hadde vorte nominert til fylkesprisen i fjor òg, og la til at ho syntest det var veldig hyggjeleg. Men ho tykte det er nok å vera nominert, å vinna sjølve prisen var ikkje so viktig. Om det å verta nominert, sa ho:

– Det er veldig kjekt å verte hugsa på og lagt merke til. Men det er nok dei som har gjort ein større innsats og fortener prisen meir. Min innsats er i Aurland. For å vinna ein heil fylkeskulturpris, so bør ein ha gjort eitkvart på fylkesbasis.

– Synest du det er kjekt at alt arbeidet du har lagt ned for å verna om kulturlandskapet i Aurland vert verdsett som viktig kulturarbeid?

– Ja, visst er det kjekt, det er kjekt at det vert akta, svara Sønnerheim.

Blomemarker, elv, fjell og varierande natur.

Til Porten.no la Sønnerheim vekt på at ho også er aktiv både i pensjonistlaget og i saniteten, og at det er saman med eit heilt arbeidslag at ho har jobba for å halda Aurlandsdalen i hevd.

– I år har me lagt ned omkring 300 dugnadstimar i dalen, sa ho.

Måsetjinga er å få den gamle aurlandsdalvegen i god stand og farbar. Til sist i telefonsamtalen med Porten.no lét Sønnerheim seg i kast med litt filosoferingar omkring kva som er so skjønt med Aurlandsdalen:

–  Det er ein spesiell geografi me har, med blomemarker, elv, fjell og varierande natur.

Ho la til at det var ei sann glede å halda på med dugnadsarbeid i ein slik fager dal.

Til toppen