NY DIRIGENT: Suzan Erens tek over som dirigent for Lærdal Musikklag etter Dora David (biletet). Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.
NY DIRIGENT: Suzan Erens tek over som dirigent for Lærdal Musikklag etter Dora David (biletet). Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.

Musikklaget får ny dirigent

Ungarske musikkimpulsar vert skifta ut med nederlandske for Lærdal Musikklag.

Lærdal: Det er Suzan Erens som tek over dirigentpinnen etter Dora David, som skal ha permisjon denne sesongen, skriv musikklaget i ein e-post.

Erens er frå Nederland og er songarinne. Ho dirigerer også koret i Aurland. 

– Om det går som me planlegg, kjem publikum til å få høyra ho saman med korpset på konsertar me skal delta på utover hausten. Me kjem òg til å samarbeide om felles melodiar med Lærdal Songkor denne hausten.

Musikklaget startar opp att med øvingar tysdag denne veka, og allereie i september skal dei ha korpsseminar saman med Flåm Musikklag.

– Elles kjem musikklaget til å delta på dei tradisjonelle tilstellingane utover hausten, mellom anna på haustmarknaden, julemarknaden og julekonsert i Hauge kyrkje. Medlemmane i musikklaget deltek òg alltid på gudstenesta julaftan, og me spelar julemelodiar på Lærdal sjukehus og Lærdal bu- og omsorgsheim like før jul.

Til toppen