FÅR BREIBAND: Den har late venta på seg, men etter at formannskapet i Lærdal løyvde ein million til fiberutbygginga i Erdal, ser det no ut til å vera i boks.
FÅR BREIBAND: Den har late venta på seg, men etter at formannskapet i Lærdal løyvde ein million til fiberutbygginga i Erdal, ser det no ut til å vera i boks.

Når utbygginga her er ferdig, vil alle lærdøler ha tilbod om superrask internett

Den etterlengta utbygginga av breiband i Erdal er snart i boks. – Ei julegåve til innbyggjarane, seier næringssjefen.

Lærdal: – Breiband er ein viktig føresetnad for både næringsutvikling og busetnad. Tilgang til høghastigheitsbreiband blir viktigare og viktigare og er eitt av fleire grunnleggjande verkemiddel for å nå måla våre om nye arbeidsplassar og vekst i folketalet, seier Arve Tokvam, dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling i ei pressemelding.

Politikarane opna lommeboka

NØGD: Arve Tokvam, leiar i Lærdal Næringsutvikling, er glad for at kommunen no snart har full dekning på breiband.
NØGD: Arve Tokvam, leiar i Lærdal Næringsutvikling, er glad for at kommunen no snart har full dekning på breiband.

Utbygging i Erdal har vore sterkt ønska, men ingen leverandørar melde seg i første runde. Summen i utlysinga var ikkje stor nok til at nokon ville ta på seg å byggja ut i dette området.

Etter dialog med fleire leverandørar kom Lærdal næringsutvikling til at det mangla ein million for å få til ein avtale. Denne millionen har formannskapet i Lærdal no vedteke å løyva. Grunnlaget er dermed på plass for å starta nye forhandlingar.

Løyvinga frå Lærdal kommune skal òg gå med til å dekka eigendel til ei mobilutbygging i Erdal.

– Dei som bur i Erdal har venta lenge på ei avklaring om utbygging av breiband og mobil. Det er difor ekstra gledeleg å få dette på plass no og kunne gje det som ei julegåve til innbyggjarane, seier Tokvam.

Lærdal snart fullt utbygd

Fiberutbygginga på strekninga Sjurhaugen-Maristova står ferdig i februar 2018. Heller ikkje Strendene, mellom Bermål og Åretun, har eit tilbod i dag. Her vil Sognenett, med tilskot frå Lærdal kommune, no byggja ut breiband til fem kundar som ynskjer dette.

Når desse og Erdal er bygde ut, så vil alle innbyggjarane i Lærdal ha fått tilbod om breiband via fiber.

– Sjølv med eit ekstra tilskot på ein million kroner frå Lærdal kommune, så har breibandsutbygginga i Lærdal skjedd med ein stor andel tilskot og med ein høvesvis liten eigendel, skriv næringsselskapet til kommunen i pressemeldinga.

Til toppen