PÅ BEITE: Skjøtselansvarleg Åsmund Nordgulen er glad for å få kyrne og kalvane til Utladalen; her skal dei vera heile sommaren. Privat foto.
PÅ BEITE: Skjøtselansvarleg Åsmund Nordgulen er glad for å få kyrne og kalvane til Utladalen; her skal dei vera heile sommaren. Privat foto.

No er det beitande kyr i Utladalen

Denne veka kom to kyr og ni kalvar frå Valdres på sommarferie i Årdal.

Årdal: - Det gjekk veldig fint; eg sa til dei då dei rygga ned ved Flaten at der hadde aldri i verda eg rygga ned, for det var trongt og smalt. Men dette er drevne bønder, seier skjøtselansvarleg Åsmund Nordgulen.

 To kyr og ni kalvar av Vestlandsk fjordfe kom frå Lomen i Valdres til Utladalen denne veka. Her skal dei tolv vera på "sommarferie" til i september.

- Det er fint for turistane og gir stor opplevingsverdi å ha beitande kyr i dalen. Ein ser dei frå Vettisvegen og i neste veke får dei besøk av tre hestar som skal opp på Lauvhaugen.

Nysgjerrige kalvar

Kyrne vart slept på Flaten, og Nordgulen fortel dei såg ut til å trivast

- Dette er økologiske kyr som får økologisk kraftfôr, og det er litt kjekt, for då er dei i eit landskap dei høyrer heime i. Den eine var her i fjor også, så eg trur ho kjende seg att. Kalvane har aldri vore utomhus før; dei gjekk rett frå fjøsen og inn i hengaren. Dei verka nysgjerrige på planter og gras då dei kom ut, så det var fint å sjå.

Artikkelen held fram under biletet

UTI DET FRI: Glade kalvar og kyr blir sleppte i Utladalen. Privat foto
UTI DET FRI: Glade kalvar og kyr blir sleppte i Utladalen. Privat foto

Det er tredje året kyr frå bonden Kåre Skogstad i Valdres er på beiting i Utladalen, og sjølv om dei gjer ein god beitejobb, skulle det helst ha vore mykje meir beitedyr i området.

- Men det er vanskeleg å få tak i og ein del praktisk må på plass for å få det til, så det handlar om å finna ein balansegang. Me driv med anna skjøtselarbeid, tek slåtten til  dei rette tidene, mellom anna. Det erstattar ikkje beiting fullt ut, men fungerer som ei grei erstatning, avsluttar Nordgulen

Til toppen