AVTALE PÅ PLASS: Hallvard Thomassen i Simas seier dei har kome fram til ein avtale med bustyret etter søppelkonkursen.
AVTALE PÅ PLASS: Hallvard Thomassen i Simas seier dei har kome fram til ein avtale med bustyret etter søppelkonkursen. (Foto: Halvor Farsund Storvik)

No er det klart: Simas tar over ansvaret for både tilsette og køyring

Simas melder i ei pressemelding torsdag ettermiddag at dei har inngått avtale med bustyret.

Kaupanger: – I morgon skal me køyre renovasjonsruta som ikkje vart køyrd torsdag. Me skal også køyre renovasjonsruta fredag, seier direktør i Simas, Hallvard Thomassen i ei pressemelding.

Søppelhentinga i Sogn har vore i uvissa etter at RenoNorden gjekk konkurs måndag kveld. Alle kommunane i Sogn utanom Årdal vart råka av konkursen med sitt eigarskap i Simas.

Tidlegare torsdag var det framleis ikkje komen avklaring på kva som ville skje med dei tilsette og bilane, men like før 15.00 melder selskapet i ei pressemelding at dei har kome fram til ein avtale.

– Me er svært glad for at det vart ei løysing på ein rask og god måte slik at kundane ikkje vart råka av dette, seier Thomassen vidare.

– Dette betyr at dei som ikkje fekk tømt dunken i dag må lata den stå eller sette den ut att, er beskjeden frå direktøren.

Thomassen seier til Porten.no at dette ikkje vil få noko å seie for renovasjonsavgifta.

– Det hadde vore noko anna om me måtte ut på anbod. Her blir det same tal på folk og bilar, forklarar han.

Sogn interkommunale miljø- og avfallselskap (Simas) har hatt kontrakt med selskapet, noko som betyr at alle kommunar i Sogn med unntak av Årdal vart råka av at selskapet har slått seg sjølv konkurs. 

RenoNorden har stått for inntransport av avfall frå hushaldningar og næringsaktørar i heile Simas-regionen. 

Til toppen