VIL UTVIDE SESONGEN: I juli er det dei utanlandske morellene som dominerer. Det vil Harald Blaaflat Mundal i Lærdal Grønt prøve å gjere noko med.
VIL UTVIDE SESONGEN: I juli er det dei utanlandske morellene som dominerer. Det vil Harald Blaaflat Mundal i Lærdal Grønt prøve å gjere noko med. (Foto: Arkiv)

No jaktar dei moreller som modnar tidlegare​

Ingen plassar i Norge blir det dyrka meir moreller enn i Lærdal. Likevel ser bøndene etter sortar som kan erobre ny delar av marknaden.

Lærdal: Sjølv om bøndene i Lærdal i år sette ny avlingsrekord med 230 tonn moreller, er det enno rom for forbetringar. I juli, før dei norske har rukke å kome på marknaden, er det nemleg dei importerte morellene som dominerer.

– Hadde me klart å komma ei veke tidlegare, så er det eit enormt potensiale der, seier Harald Blaaflat Mundal i Lærdal Grønt.

Les også: Morellene går unna

Jakta på det perfekte bæret

Stine Huseby frå Norsk Landbruksrådgjeving er prosjektleiar. Dei har no fått 145.000 av Fylkesmannen til å teste ut nye morellesortar.  

Det perfekte bæret skal ikkje berre modne tidlegare. Det må vere fast og fint, for mjuke bær held den norske kunden seg unna.

– Me kan ikkje starte sesongen med dårelege moreller, så me må passe på å ha sortar som kan levere god nok kvalitet. Me brukar no kontaktnettverket vårt i land som England, Austerrike, Tsjekkia og Italia for å finne sortar som ikkje er i Norge i dag, men som kan fungere, seier Mundal.

Lita veke med stor betydning

Etter kvart som dei har funne gode kanditatar vil forsøksdyrkinga starte. Alt i jakta på ei ekstra veke i starten av sesongen. 

Det høyrest kanskje ikkje så mykje ut, men i denne samanhengen er det utslagsgjevande. 

– Morellesesongen er på berre fem veker. Me har infrastruktur og pakkeri til å greie ei veke tidlegare utan å gjere større investeringar. Så det det blir berre ei ekstra veke med forteneste, seier Mundal.

Til toppen