NØGD: Greta Steinhaug i Årdal Boligbyggelag var svært godt nøgd med vedtaket som vart fatta på kommunestyremøtet torsdag. Vedtaket slår fast at Storevegen 28 no skal verta detaljregulert til bustadføremål, både i fyrste og andre høgda.
NØGD: Greta Steinhaug i Årdal Boligbyggelag var svært godt nøgd med vedtaket som vart fatta på kommunestyremøtet torsdag. Vedtaket slår fast at Storevegen 28 no skal verta detaljregulert til bustadføremål, både i fyrste og andre høgda.

No kan bustadprosjektet starta

Sidan februar har Årdal Boligbyggelag og Legal Eigedom hatt planar om å byggja burettslag i Storevegen 28. Torsdag fekk dei grønt ljos.

Årdal: – Eg er kjempenøgd med vedtaket. I dag har eg alt begynt å ringja rundt til dei som har vist interesse for å kjøpa husvære her tidlegare. Eg håpar dei framleis er interesserte, seier Greta Steinheim i Årdal Boligbyggelag (ÅBBL).

(Artikkelen held fram under biletet)

STOREVEGEN 28: Det raude huset attmed Bunnpris i Storevegen 28 skal verta bygd om og verta ein del av det nye burettslaget. I framtida vert det kvitt på farge, går det fram av teikningane til arkitektkontoret 4B.
STOREVEGEN 28: Det raude huset attmed Bunnpris i Storevegen 28 skal verta bygd om og verta ein del av det nye burettslaget. I framtida vert det kvitt på farge, går det fram av teikningane til arkitektkontoret 4B. Snorre Sandemose

Kommunestyret vedtok samrøystes ein detaljreguleringsplan som slår fast at Storevegen 28 frå no av skal vera til bustadføremål, både i fyrste og andre etasje.

SLIK VIL BYGGET SJÅ UT, OM TEIKNINGANE VERT GODKJENDE: Akitektkontoret 4B har teikna inn det nymotens burettslaget rett bak dei to raude husa i framgrunnen. Burettslagshuset går frå bilvegen og heilt ned til det låge utbygget med flatt tak. Der garsjeanlegget er teikna inn har det tidlegare vore snakk om at det skulle vera varelevering for Bunnpris.
SLIK VIL BYGGET SJÅ UT, OM TEIKNINGANE VERT GODKJENDE: Akitektkontoret 4B har teikna inn det nymotens burettslaget rett bak dei to raude husa i framgrunnen. Burettslagshuset går frå bilvegen og heilt ned til det låge utbygget med flatt tak. Der garsjeanlegget er teikna inn har det tidlegare vore snakk om at det skulle vera varelevering for Bunnpris. Snorre Sandemose

– No kan bustadprosjektet starta. Arbeidarpartiet og Senterpartiet gjekk saman om å laga framlegget til detaljreguleringsplanen for Storevegen 28, og det vart samrøystes vedteke, seier Marie-Helene Hollevik Brandsdal, leiar i Ap i Årdal.

I 2018 og 2019 skal det koma ein reguleringsplan òg for resten av sentrum i Øvre Årdal. Uavhengig av korleis denne vert, vil Storevegen 28 no forbli detaljregulert til bustadføremål. 

Har hatt planar om dette burettslaget i snart eit år

Heilt sidan februar har ÅBBL og Ole Vidar Øren i Legal Eigedom hatt planar om å realisera burettslagsprosjektet i Storevegen 28.

PERSONTRANSPORT: I samband med at kommunestyret vedtok å detaljregulere Storevegen 28 til bustadføremål, vedtok dei òg at bilane skal køyra inn på burettslagområdet frå Storevegen, og ikkje frå Fridtjof Nansens veg. Dette mellom anna for å hindra auka biltrafikk attmed Farnes skule.
PERSONTRANSPORT: I samband med at kommunestyret vedtok å detaljregulere Storevegen 28 til bustadføremål, vedtok dei òg at bilane skal køyra inn på burettslagområdet frå Storevegen, og ikkje frå Fridtjof Nansens veg. Dette mellom anna for å hindra auka biltrafikk attmed Farnes skule. Bilde: Google

Som Greta Steinheim i ÅBBL, er Ole Vidar Øren nøgd etter at kommunestyremøtet fatta vedtaket: 

– Slik som me oppfattar vedtaket, so har me grunn til å vera rimeleg nøgde, seier Øren.

Han er også nøgd med at reguleringsplanen for Øvre Årdal frå 1996 inntil vidare framleis er gjeldande. Denne gamle reguleringsplanen seier mellom anna at varetransport til Bunnpris kan verta køyrt gjennom gågata. 

Tidlegare har Steinheim i ÅBBL og Øren i Legal Eigedom uttala til Porten.no at heile bustadprosjektet kan koma til å ryka dersom ikkje varebilar får køyra til Bunnpris gjennom gågata, i samsvar med den  gjeldande reguleringsplanen frå 1996.

IKKJE HEILT KLART: Det er framleis ikkje sagt noko heilt klart om denne gata skal verta vareleveringsgate for Bunnpris eller ikkje. Men det lét ikkje til å rokka ved optimismen hjå korkje utbyggjarar eller politikarar etter at kommunestyret hadde kome med sitt vedtak torsdag. 
IKKJE HEILT KLART: Det er framleis ikkje sagt noko heilt klart om denne gata skal verta vareleveringsgate for Bunnpris eller ikkje. Men det lét ikkje til å rokka ved optimismen hjå korkje utbyggjarar eller politikarar etter at kommunestyret hadde kome med sitt vedtak torsdag.  Bilde:  Snorre Sandemose
Til toppen