SAMLA BAK GRANSKING: Formannskapet leverte i dag bestillinga til kontrollutvalet som skal leie den eksterne granskinga av barnevernet i Sogn. Rådmann Jostein Aanestad noterer, medan politikarane Kjetil Kvåle (Ap), Karin Vikane (H) og Laura Kvamme (Sp) sjekkar at ordlyden er rett.
SAMLA BAK GRANSKING: Formannskapet leverte i dag bestillinga til kontrollutvalet som skal leie den eksterne granskinga av barnevernet i Sogn. Rådmann Jostein Aanestad noterer, medan politikarane Kjetil Kvåle (Ap), Karin Vikane (H) og Laura Kvamme (Sp) sjekkar at ordlyden er rett.

No skal dei endeleg få fram svara alle ventar på

Ei ekstern gransking skal finne ut kvifor konfliktar på arbeidsplassen fekk prege Sogn barnevern i ei årrekke. 

Sogndal: At det skal vere ei ekstern gransking har allereie blitt vedteke. I dag vart politikarane i formannskapet einige om kva dei vil ha svar på. Oppsummert handlar det om å få sett lys på det konfliktfylte arbeidsmiljøet som eksisterte i Sogn barnevern frå etableringa i 2008 og fram til august 2016. 

Konkret er det tre spørsmål politikarane ønskjer svar på i granskinga: kvifor problema oppstod, kvifor det har teke så lang tid å løyse dei og kor vidt dei er løyste i tråd med arbeidsmiljølova.

Les også: Skjebneår for Sogn barnevern: – Må betre seg mykje før nyttår
Les også: Her er rapporten om barnevernet.

Gjennomgangen skal omfatte leiarar, tilsette og vernetenesta på alle nivå. Det inkluderer òg dei mange som har slutta, dersom dei er villige til å stille til intervju.

Det er kontrollutvalet i kommunen som skal leie granskinga, men arbeidet vil bli utført av ein ekstern aktør. I bestillinga ber politikarane kontrollutvalet om å levere rapporten i god tid før formannskapsmøtet 20. april.

Formannskapet var tidlegare på dagen på besøk hos barnevernet. Der fekk dei møte dei tilsette og høyre korleis dei opplever arbeidet i tenesta. Vi kjem tilbake med fyldigare dekning av besøket og granskinga, med både reaksjonar frå politikarane og intervju med nokre av dei nytilsette i Sogn barnevern.

Til toppen