NØGD: Frå venstre- Karl Aksel Vik (Taraldsvik AS, styreleiar i Arctic Train Holding), Solrun Hjelleflat (dagleg leiar Flåm AS), Kjetil Strand (dagleg leiar PRS Holding AS) og Per Strand (styreleiar PRS Holding AS)
NØGD: Frå venstre- Karl Aksel Vik (Taraldsvik AS, styreleiar i Arctic Train Holding), Solrun Hjelleflat (dagleg leiar Flåm AS), Kjetil Strand (dagleg leiar PRS Holding AS) og Per Strand (styreleiar PRS Holding AS) (Flåm AS)

Flåm AS skal køyre tog på Ofotbana

Flåm AS går inn som eigar i Arctic Train med ein eigardel på 33,5 prosent, og har opsjon på å auka eigardelen til 51 prosent.

Flåm/Narvik: Artic Train i Narvik i Nordland fylke, køyrer turisttog i Ofotbana. No får dei Flåm AS frå Sogn med på laget. 

Det kjem fram i ei pressemelding.

– Ofotbana Noregs nordlegaste jernbane og rekna som ei av Europas vakraste togreiser, på same måte som Flåmsbana, skriv dei i pressemeldinga.

Samarbeidet tek til med ein gong, og Flåm AS vil gå inn med to styremedlemar i selskapet.

Arve Tokvam frå Flåm AS vert ny styreleiar i Arctic Train Holding AS.

NORD-NORGE: No skal Flåm as på eventyr i nord-Norge, her frå Narvik togstasjon. Foto: Flåm AS

Dei skriv vidare at samarbeidet vil styrka eit heilskapleg reiselivstilbod, til både norske og internasjonale turistar. 

– Det har vore ei fantastisk spanande reise so langt og me gler oss til å få Flåm AS inn som medeigar og samarbeidspartnar, seier Karl Aksel Vik, styreleiar i Arctic Train Holding i pressemeldinga.

– Ein av Noregs mest spektakulære 

Dei skriv vidare at dei skal vidareutvikla Arctic Train og gjera Narvik til eit enno meir attraktivt reisemål.

– Flåm er høgt respektert i reiselivsbransjen, og me ser fram til å dra nytte av erfaringane og kunnskapen deira, seier han.

RUTA: Arctic Train køyrer frå Narvik Stasjon inst i Ofotfjorden opp til Bjørnfjell Stasjon 513 meter over havet. I tillegg arbeider Arctic Train med å bli ein aktør på godstransport. Arctic Train Holding AS er eigd av Taraldsvik AS og PRS Holding AS. Foto: Flom AS

Også sogningane er nøgd med avtalen.

– Me ser fram til å bli eigar i Arctic Train, ein av Noregs mest spektakulære turistattraksjonar, seier Solrun Hjelleflat, adm. dir. i Flåm AS og konsernsjef i Aurland Ressursutvikling.

Til toppen