No skal politikarane avgjera om dei vil opne for industri på Håbakken
(Foto: Cubus)

No skal politikarane avgjera om dei vil opne for industri på Håbakken

Porten.no sender direkte frå kommunestyremøte i Lærdal kommune.

Lærdal: Industri på Håbakken og hamn i Erdal. Dette er to saker som har engasjerte mange den siste tida. Torsdag skal politikarane i Lærdal seie sitt om planane. 

Porten.no sender direkte frå kommunestyremøtet som startar klokka 10.00. 

Skulle me få trøbbel med teknikken, vert møtet tatt opp og lagt ut i etterkant.

Her er sakslista

001: Spørjetime
001: Referatsaker
002: Kommunal planstrategi 2016-2020 - vedtak av plan
003: Plan for førebygging, habilitering og rehabilitering - oppstart av planarbeid
004: Reguleringsplan for Muggeteigen - vedtak av plan
005: Reguleringsplan for utviding av Saltkjelen bustadfelt - ny planoppstart
006: Kongevegen over Filefjell – representantar til arbeidsgruppe
007: Områdereguleringsplan for Håbakken – delområde II – vedtak av plan
008: Ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde i Lærdal kommune etter nedlegging av Ljøsne skule
009: Linda Kvam Bjørkum - søknad om fritak frå politiske verv
010: Stortingsvalet 2017- vurdering av valkrinsar
011: Forkjøpsrett - Lærdal kommune - Øyragata 15, gnr 31 bnr 5 (unnateke off.)
012: Reguleringsplan for hamn i Erdal - oppstart av planarbeid

Les meir om sakene her.

Til toppen