NØGD: Sjåfør Harry Negaard på Valdresekspressen seier vegforbetringane som er vedtekne mellom Øye og Fagernes i Valdres vil letta buss- og trafikksambandet frå Årdal og austetter stort. Han trur òg betringane vil gjera vegen tryggare.
NØGD: Sjåfør Harry Negaard på Valdresekspressen seier vegforbetringane som er vedtekne mellom Øye og Fagernes i Valdres vil letta buss- og trafikksambandet frå Årdal og austetter stort. Han trur òg betringane vil gjera vegen tryggare. (Foto: Snorre Sandemose)

– No vert vegstrekket so bra som det bør vera

Det er sett av nærare ein halv milliard kroner til å betra vegen på det smale og svingete vegstykket mellom Øye og Fagernes i Valdres.

 Årdal: – No vert vegen mellom Øye og Fagernes kjempebra. Dei har lova åtte og ein halv meter breidde heile vegen, seier Harry Negaard. 

Årdølen er ein av tre bussjåførar som køyrer Valdresekspressen fast på strekket mellom Årdal og Fagernes. Han køyrer ruta fire-fem gonger kvar veke.

– Dei planlagde vegutvidingane trengst verkeleg. Det er mange plassar på dette stykket me ikkje kan møta ein trailer. Gjennom heile Valdres er det mange plassar der me ikkje kan passera kvarandre. 

Som døme på punkt på vegen som difor er særleg vanskelege for store køyretøy, trekk han fram Hemsingbru ved gamle Vang ysteri, og området ved Hande gard. 

Det vert mindre krevjande å køyra langsetter dei tre sjøane

Det var i førre veka vegdirektoratet la fram det nye handlingsprogrammet for dei neste seks åra. Dette fortel nettsida Lastebil.no.

KREVJANDE Å MØTA VOGNTOG: Mange stader er det krevjande for Valdresekspressen å møte vogntog vintertid på vegen austetter mot Fagernes. I tillegg har ekspressen ofte vorte ståande i stampe når vogntog råkar å hamna dels i grøfta.  Bilde: Snorre Sandemose

Der går det fram at E16 gjennom Valdres vert rusta opp, og då i hovudsak vegstykket mellom Øye og Fagernes. 

Det vert slutt på alle dei smale vegpartia langs dei tre innsjøane Vangsmjøse, Slidrefjorden og Strondafjorden. 

Dette stykket av E16 mellom Filefjell og Fagernes har vore kjent for ulukker og fastkøyrde vogntog om vinteren. 

Lastebil.no fortel at det i vinter var so hakkande gale på E16 på det verste, at det på halvanna døger ein gong var snakk om heile 65 bilar som skleid utfor vegen. Og det på eit strekke som ikkje ein gong er sju mil langt. 

Brøytebilane lagar stundom ufriviljuge feller i vegkantane 

Visse smale plassar har brøytebilane stundom kjørt so langt ut i vegkanten når dei møter ein annan stor bil at dei har snaubrøytt litt av grøfta. 

– Kjem du utanfor kanten og dett nedi der med vranghjulet, so vert du verande utanfor. Du kjem deg ikkje opp att, fortel Valdresekspress-sjåfør Negaard. 

Negaard har heldigvis til gode å hamna i desse fellene som kan lura i vegkantane vintertid. 

Eg er lommekjent på den ruta, so eg veit kva eg skal gjera. Det har heldigvis gått bra med oss i Nettbuss. 

Stundom er det derimot tungtransportsjåførar på vegen som ikkje kjenner han so godt. Når vegen over Hemsedal vert stengd, til dømes, kjem lastebilane over Valdres i staden. Då er det fort gjort å køyra seg fast for ein sjåfør som ikkje er vand med denne fjellovergangen. Det har lett for å skje om ein møter ein annan lastebil på eit smalt vegstykke med snaubrøytt grøft. 

– Valdresekspressen har ofte stått fast i kø bak vogntog som sperrar vegen. So har me fått veldig knapt med tid vidare på ruta mot Oslo, seier Negaard. 

Har mykje å seia for Valdresekspressen

I tillegg til at vegen skal gjerast breiare, vil det òg verta gjort tiltak langs vegbanen som skal bidra til å hindra lastebilar i å køyra utfor vegen.

Og so skal vegen få nytt dekke nokre stader, der grunnen til vegen også skal styrkast. Dette vil gje vegen betre bereevne. Dreneringssystemet i vegkanten skal også betrast. 
 
Men det viktigaste, både for Valdresekspressen og for trafikken elles, trur ekspressjåfør Negaard, er likevel at vegen vert breiare og at mange svingete parti skal verta retta ut. 
 
– Dei smale, svingete og bratte partia gjer det vanskeleg for trailerar, og har dermed gjeve oss i Nettbuss mange forseinkingar. Når betringane er gjennomførte vert det ein kjempefordel. 
 
– Kva har dette å bety for sambandet mellom Årdal og Oslo?
 
– Det har mykje å bety, dette vil gjera sambandet austover langt betre og trafikken vil lettare kunne gå slik som han skal. Slik som standarden på strekket mellom Øye og Fagernes er no, derimot, er det ingenting som minner om ein europaveg. 
Til toppen