STREIK: Dei 24 siste åra har det årleg gått tapt 140.000 arbeidsdagar i gjennomsnitt på grunn av streikar, melder SSB.​ Bilete er frå generalstreiken i januar 2015 mot føreslåtte endringar i arbeidsmiljølova. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.
STREIK: Dei 24 siste åra har det årleg gått tapt 140.000 arbeidsdagar i gjennomsnitt på grunn av streikar, melder SSB.​ Bilete er frå generalstreiken i januar 2015 mot føreslåtte endringar i arbeidsmiljølova. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.

Noreg taper 140.000 arbeidsdagar i streik kvart år

Dei 24 siste åra har det årleg gått tapt 140.000 arbeidsdagar i gjennomsnitt på grunn av streikar, melder SSB.

Indre Sogn: Mellom 1992 og 2015 har Statistisk sentralbyrå registrert at om lag 3,5 millionar arbeidsdagar gjekk tapt som følgje av arbeidskonfliktar eller streikar

Av desse gjekk rundt 3,3 millionar arbeidsdagar tapt i åra med hovudoppgjer.

Åra med flest tapte arbeidsdagar var i 1996 og 2010, då rundt ein halv million arbeidsdagar gjekk tapt i streik kvart av åra.

I snitt er det registrert åtte tapte arbeidsdagar per arbeidstakar i konflikt dei 24 siste åra, fordelt på 8,1 i hovudoppgjera og 6,8 i mellomoppgjera. (©NPK)

Til toppen