ARANGØRLAGET: Frå ve: Halvard Eri, Sondre Solibakke Mo, Einar Hjellum, Ivar Molde sen, Ivar Molde jr, Jens Offerdal Lysne, Stian Fagerlund og Jarle Offerdal. Framme frå ve: Heide Eri Damli, Vilde Bjørkum, Erling Fagerlund og Kjersti Fagerlund. Foto: Jarle Offerdal. 
ARANGØRLAGET: Frå ve: Halvard Eri, Sondre Solibakke Mo, Einar Hjellum, Ivar Molde sen, Ivar Molde jr, Jens Offerdal Lysne, Stian Fagerlund og Jarle Offerdal. Framme frå ve: Heide Eri Damli, Vilde Bjørkum, Erling Fagerlund og Kjersti Fagerlund. Foto: Jarle Offerdal. 

Noregsmeister deltok på årets Vårspretten 

I helga vart det arrangert bane- og feltstemner på Mo i Lærdal og Naddvik i Årdal. 

Lærdal/Årdal: Skytterlaga Farnes, Knipenborg og Tønjum arrangerte i helga bane- og feltstemne som har fått namnet Vårspretten. 

– Til saman var det mellom 400 og 500 deltakingar, seier Jarle Offerdal, leiar i Tønjum skyttarlag, seier Jarle Offerdal, leiar i Tønjum Skyttarlag. 

I Lærdal var det feltstemna på Mo i strålande ver. Ingen seniorskyttarar fekk fullt hus, men tre fekk 29 poeng.

Skaut våren i gong

Helgas stemne vart eit såkalla åpent stemne der alle skyttarar frå nord til sør i Noreg kan melda seg på. 

– Vanlegvis er det Aurland som har dette stemnet, men i år arrangerte me det på denne sida av tunnelen, seier Offerdal. 

KALL VÊR: Ludig Indrebø og Steinar Røyrvik frå Farnes Skyttarlag.
KALL VÊR: Ludig Indrebø og Steinar Røyrvik frå Farnes Skyttarlag.

I Årdal var det to banestemne og eit feltstemne, medan i Lærdal var det eit feltstemne og eit i Vikadalen. Skyttarlaget Knipenborg hadde både bane- og feltstemne, med andre ord var det ei travel helg for årdølene. 

– Vårspretten er eit sikkert vårteikn, seier Offerdal. 

Skyttar i Noregsklassen

Slike type stemner pleier å vere lokale, men om ein er heldig med vêret, kjem det ofte folk langvegs frå for å delta.

Denne gongen deltok skyttarar frå både Oslo, Geilo og Begnadalen. 

– Me fekk besøk av litt fleire austlendingar enn det som er vanleg. Det er resultatet når ein samlar fleire stemner på ei helg, seier Offerdal. 

NOREGSMEISTER: Odd Kolsrud, Begndalen til venstre har vore mange gonger blitt Norgesmeister i veteranklassen for dei over 73 år.  Til høgre står Halvard Eri,  Tønjum.
NOREGSMEISTER: Odd Kolsrud, Begndalen til venstre har vore mange gonger blitt Norgesmeister i veteranklassen for dei over 73 år.  Til høgre står Halvard Eri,  Tønjum.

Den 77 år gamle vetereanskyttaren Odd Kolsrud frå Begnadalen i Valdres var også med på stemne i helga. 

– Han er Noregmeister i veteranskyting og har vunne fleire stemner, både på Voss og Sandnes. Kolsrud er i ein klasse for seg sjølv. Han er eit godt eksempel på at ein kan driva med skyting så lenge ein vil, seier Offerdal. 

Aktivt miljø 

I Årdal var det mellom 80 til 90 personar som var med på banestemne. I Vikadalen var det feltskyting, der skyttarane går ei ruta ute i terrenget og skyt på pappfigurar. 

– Det var over 100 personar som var med på baneskyting, som er det mest populære. Hovudskytinga på bane var laurdag og feltskytinga var på søndag, seier Offerdal. 

I Lærdal er det eit aktivt skyttarmiljø og om ikkje mange månadane er skyttarhuset som brann ned i Lærdalsbrannen i 2014, start oppe igjen. 

VANN: Vinnarar av klasse 4 og R, Asle og Tor Kristian Dulsvik.
VANN: Vinnarar av klasse 4 og R, Asle og Tor Kristian Dulsvik.

– Me fekk fiksa forsikringspengane og det er bygginga av huset i gong. Huset skal stå ferdig til sommaren og me flyttar inn i september, seier Offerdal. 

No leiger Tønjum Skyttarlag lokale i Aurland. Det kan vera tungvint til tider med tunnelstening og lang reiserute. 

– Ein må ha slike anlegg lokalt, påpeikar Offerdal. 

Vinnarar

I Lærdal vann Eskil Fortun frå Farnes Skyttarlag juniorklassen med 30/19. I veteranklassen over 55 år, vann Bjarne Sandvik med 28/13. Jens O. Lysne stakk av med fyrsteplassen i klasse 3 med 27/18. 

VANN: Vinnar av juniorklassen vart Eskil Forthun.
VANN: Vinnar av juniorklassen vart Eskil Forthun.

– Den neste store stemnehelga i Sogn vert  Lerumcup 20. - 22.mai. Slike store stemner er eit verkeleg trekkplaster. Då kjem det folk frå heile landet. Det blir veldig stort, seier Offerdal. 

Til toppen