Norges største godshamn rykker nærare realisering​

EcoInoWaste AS har sendt førespurnad til kommunen om oppstart av reguleringsplanprosess for etablering av hamneanlegg i Erdal. 

Til toppen