OPPE OG GÅR: Straumforsyninga ved Lærdal sjukehus er i orden, etter å ha vore ustabilt sidan måndag kveld.
OPPE OG GÅR: Straumforsyninga ved Lærdal sjukehus er i orden, etter å ha vore ustabilt sidan måndag kveld. (Foto: Truls Grane Sylvarnes)

Normal drift ved sjukehuset etter fleire dagar med straumtrøbbel

Lærdal sjukehus er friskmeld og kan ta imot pasientar att.

Lærdal: Torsdag ettermiddag melder Helse Førde at Lærdal sjukehus er tilbake i normal drift. Sidan måndag kveld har det vore vanskar med straumforsyninga, etter skifte av ei hovudstraumtavle ved sjukehuset.

– Me har ikkje kunnskap om uheldige hendingar, seier beredskapssjef i Helse Førde, Terje Olav Øen i ei pressemelding.

Tysdag vart det innført inntaksstopp av pasientar, og enkelte blei overførte eller lagt inn ved sjukehusa i Førde og på Voss.

Takkar for innsatsen

I løpet av kvelden torsdag vil det bli gjennomført ein ny test av straumforsyninga, men testar i ettermiddag syner at denne fungerer greitt. 

– Svært mange har gjort ein stor innsats for å få dette til. Det gjeld både tilsette ved sjukehusa i Lærdal og Førde samt elektrofirmaet som har stått for arbeidet, seier Øen i pressemeldinga.

Det er framleis vanskar med den eine av dei to heisane ved lokalsjukehuset. Den nyaste og minste fungerer, og det er etablert prosedyre for å bruke denne ved akuttfunksjonar.

Ifølgje Helse Førde skal den eldre og større heisen reparerast måndag.

Til toppen