POTENSIAL: Russland, Kina, Italia, Tyskland, Storbritannia, USA, Dei sameinte arabiske emirata, Frankrike og Singapore er marknadane med størst potensial for lønsam eksport av norske jordbruksprodukt ifølgje ei kartlegging gjort av INnovasjon Norge. Illustrasjonsfoto
POTENSIAL: Russland, Kina, Italia, Tyskland, Storbritannia, USA, Dei sameinte arabiske emirata, Frankrike og Singapore er marknadane med størst potensial for lønsam eksport av norske jordbruksprodukt ifølgje ei kartlegging gjort av INnovasjon Norge. Illustrasjonsfoto

– Norsk jordbruk kan få suksess i utlandet

Ein ny rapport frå Innovasjon Noreg syner at norske landbruksprodukt har stort potensial for å lukkast i utlandet. 

  • Endret

Innovasjon Noreg har på oppdrag frå regjeringa peika ut potensielle marknadar for norske jordbruksvarer. Dei kartla 12 utanlandske marknadar, som alle er store importørar av jordbruksbaserte produkt.

– Marknadane med størst potensial for lønsam eksport av norske jordbruksprodukt er Russland, Kina, Italia, Tyskland, Storbritannia, USA, Dei sameinte arabiske emiratane, Frankrike og Singapore, seier Inger Solberg, direktør for berekraft i Innovasjon Noreg.

Gjennom analysearbeidet er det sett på karakteristikkane til marknadane, forbrukarpreferansar, distribusjonskanalar og føresetningar for norske bedrifter til å bli ein suksessfull leverandør i dei utvalde marknadssegmenta.

Til toppen