TI MILLIONAR: Halvparten av dei tjue millionane Innovasjon Norge har gitt til utvikling av miljøteknologi i fylket i 2016, har gått til utvikling av framtidas waferlinje ved NorSun i Årdal. Arkivfoto: Truls G. Sylvarnes 
TI MILLIONAR: Halvparten av dei tjue millionane Innovasjon Norge har gitt til utvikling av miljøteknologi i fylket i 2016, har gått til utvikling av framtidas waferlinje ved NorSun i Årdal. Arkivfoto: Truls G. Sylvarnes  (Foto: Arkiv)

NorSun fekk ti millionar kroner frå Innovasjon Norge

Skal gjera solcelleprodusenten meir konkurransedyktig i framtida.

Årdal: – Det er ei støtte for å utvikla framtidas heilautomatiske waferlinje, seier forskningssjef i NorSun, Øyvind Nielsen.

Les også: Norsun får millionar i støtte til å auke produksjonen

Les også: Auka omsetnaden med 30 prosent frå 2015

Innovasjon Norge skriv i ei pressemelding at næringslivet i Sogn og Fjordane i 2016 mottok rekordmykje støtte frå dei; 125 millionar kroner

– Dette beløpet har aldri vore høgare. Om lag ein tredjedel av tilskotskronene har gått til utvikling i landbruket og om lag ein fjerdedel er regionale utviklingsmidlar som kjem via Sogn og Fjordane fylkeskommune, seier direktør Halvor Flatland i Innovasjon Norge Sogn og Fjordane.

– Pengar til langsiktig utvikling spesielt kjærkomne

– Ekstra gledeleg er det i 2016 at vi har brukt tjue millionar til miljøteknologi, seier Flatland og trekkjer spesielt fram ei stor løyving til NorSun i Årdal.

Og løyvinga til NorSun er altså på ti millionar kroner, som skal betra kvaliteten på waferen på sikt.

– Dette er det mest manuelle prosessteget i dag, og ved heilautomatisering vil det gjera prosessen billegare og betra kvaliteten på waferen. Så dette arbeidet betyr veldig mykje - solcelleproduksjon er ein vanskeleg bransje å jobba i med tøff konkurranse frå Kina, seier Nielsen.

Han fortel vidare at pengar til langsiktig utvikling er spesielt kjærkomne:

– Det er vanskeleg for oss å sjølv å finansiera slikt som dette, og då er det bra å få offentleg støtte til utvikling som ser langt framover. Og dette er altså for å produsera konkurransedyktig i Noreg, som igjen gir potensiale for vekst.

Til toppen