KONTROLL: To fekk bruksforbod og éin vart avskilta i kontroll på Håbakken i onsdagens kontroll på Håbakken. Foto: Ina Eirin Eliassen (Arkiv).
KONTROLL: To fekk bruksforbod og éin vart avskilta i kontroll på Håbakken i onsdagens kontroll på Håbakken. Foto: Ina Eirin Eliassen (Arkiv). (Foto: Arkiv)

Ny kontroll, nye brot

To fekk bruksforbod og éin vart avskilta i kontroll på Håbakken.

Håbakken: Onsdag skreiv Porten.no om brot på køyre- og kviletid, ikkje tilfredsstillande lastsikring, løyve eller sikt, overlast og ein sjåfør med manglande yrkessjåførkompetanse i tysdagens kontroll.

Onsdag var det nok ein tungtransportkontroll, og også då var det fleire som ikkje hadde alt på stell. 

Av totalt 29 kontrollerte køyretøy, fekk to sjåførar bruksforbod, medan ein fekk bilen avskilta. To vart også anmeldt for brot på køyre- og kviletida.

Til toppen