MESTFLYGANDE: Nordmenn flyg i snitt ti gongar meir enn den vanlege europear.
MESTFLYGANDE: Nordmenn flyg i snitt ti gongar meir enn den vanlege europear. (Bilde: Arkiv)

Ny rapport: Reiselysta til nordmenn truar klimamåla

Gjennomsnittsnordmannen reiser to millionar kilometer gjennom livet, viser ein ny rapport frå FIVH. Utviklinga står i sterk kontrast til klimamåla. 

NPK-NTB: To millionar kilometer svarar til 4.000 turar fram og tilbake mellom Oslo og Trondheim. 52 prosent av reisinga skjer med bil, 37 prosent med fly.

– Det er openbert at det trengst ein pakke av verkemiddel for å oppnå dei klimakutta som trengst i transportsektoren, seier Anja Bakken Riis, leiar i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH), til Dagsavisen.

Ifølgje organisasjonen vil ikkje Noreg klare å innfri sine internasjonale forpliktingar og redusere klimagassutsleppa med 40 prosent dei neste tolv åra. Ikkje dersom vi held fram på den politiske kursen som er i dag.

– Vi ser at det skjer ei positiv teknologiutvikling blant anna på elfly. Men Avinor planlegg å meir enn doble utanlandstrafikken innan 2040, utan å ha på plass løysingar som lar veksten skje på ein berekraftig måte, seier Riis.

Ho understrekar at nordmenn allereie i dag flyr ti gonger så mykje som ein gjennomsnittleg europear.

Til toppen