UTFORSKAR: Nokre av borna hadde det travelt med å utforska venterommet på helsestasjonen i Lærdal.
UTFORSKAR: Nokre av borna hadde det travelt med å utforska venterommet på helsestasjonen i Lærdal. (Foto: Sunniva Knutsen)

Nybakte mødre skryt av sosialt tilbod: Sjå bileta frå baby-treff i Lærdal

Kvar torsdag inviterer helsestasjonen i Lærdal til baby-treff for mødre med born frå 0-6 månader. I dag fekk dei nyfødde vårborna vera med.

Lærdal: På helsestasjonen ønskja helsesøster Sari Kumpula, velkomen til babytreff,  torsdag. I strålande solskin møtte sju mødre med born i alderen to månader til eitt og eit halvt år opp. Sjå bileta nedst i saka!

NYBAKT MAMMA: Karin Schulz var med på baby-treff for fyrste gong med den ni veker gamle sonen Torgrim. Foto: Sunniva Knutsen

Nokre av dei har med seg det nyaste tilskotet i syskjenflokken på både tre og fire, medan nokon, slik som Karin Schulz, har med seg sin førstefødte gut, Torgrim på ni veker.  

– Dette er første gongen eg er med. Det er veldig kjekt å  få kome å møte andre i same situasjon. 

Les også: Samtlege varmerekordar i Indre Sogn kan ryka den neste veka

Les også: Eigar Line Moen går inn i rolla som dagleg leiar for Fagmøbler Årdal 

Får dela erfaringar

Nokre gonger pleier Sari og helsestasjonen å invitere forskjellige fagfolk til møta, til dømes fastlege, tannlege, NAV eller fysioterapeut. Det er ofte òg eit tema for kvart treff, som fysisk aktivitet, søvn eller barnehage.

I dag var det derimot det sosiale som stod i fokus. Alle dei nye babyane som vart fødd på vårhalvåret i år, var nemleg inviterte til baby-treff for fyrste gong. 

– Det er kjempeartig å få dele erfaringer med andre mødre, seier Karin Schulz. 

Ho fortel at sonen hennar, Torgrim, vart fødd nestan ein månad for tidleg, og har difor vore heime fram til no, etter oppmoding frå fastlege.

– Eg har sett fram til baby-treff, ettersom eg har vore veldig nysgjerrig på å møte andre mødre, seier ho, før ho måtte røysa seg for å sjå etter sonen som ligg i vogna og kvilar, han pludrar litt der han ligg. 

–Det er kjempeartig å få dele erfaringer med andre mødre. I dag har eg høyrt at det er fleire her som har erfaring med å få born som er født for tidleg. Eg  synast at det har vore godt å få høyre at fleire har vore igjennom det same, seier ho, før ho skundar seg å legga til med eit smil: 

– Det har vore veldig kjekt å få delta på baby-treffet i dag. Me kjem til å møta opp neste gong! 

Gamal tradisjon  

KJEKT: Helsesøster Sari Kumpula (t.v) er ansvarleg for å arrangere baby-treffa på helsestasjonen i Lærdal, noko ho tykkjer er veldig kjekt. Foto:  Sunniva Knutsen

Baby-treffa er ein gamal tradisjon på helsestasjonen. Tilbodet vart starta av den førre helsesystra Ella som har drive det i fleire tiår. Sjølv har Sari berre vore med i omlag åtte. 

– Eg trur at folk har behov for ein plass der dei kan møtast. Me tilbyr ein plass der mødre i forskjellige situasjonar kan møtast, og kor dei kan dele erfaringar med kvarandre, seier Sari Kumpula, helsesyster hjå Lærdal helsestasjon. 

KJEKT: Helsesøster Sari Kumpula (t.v) er ansvarleg for å arrangere baby-treffa på helsestasjonen i Lærdal, noko ho tykkjer er veldig kjekt. (Foto:  Sunniva Knutsen)
NYBAKT MAMMA: Karin Schulz var med på baby-treff for fyrste gong med den ni veker gamle sonen Torgrim. (Foto: Sunniva Knutsen)
NYTT MEDLEM: Vesle Torgrim på ni veker, det nyaste medlemmet av babytreffet, ana fred og inga fare og tok seg ein blund. (Foto: Sunniva Knutsen)
UTFORSKAR: Nokre av borna hadde det travelt med å utforska venterommet på helsestasjonen i Lærdal. (Foto: Sunniva Knutsen)
SLAPPAR AV: Vesle Kristi tok det heilt med ro på mamma sitt fang. (Foto: Sunniva Knutsen)
KOS: 2 månader gamle Oskar slappa godt av i armane til mamma June, kor han fekk mykje kos, og sjarmerte alles som var tilstades i same slengen. (Foto: Sunniva Knutsen)
DELAR ERFARINGAR: Baby-treffet er eit perfekt høve for mødrene å dele erfaringar med kvarandre. (Foto: Sunniva Knutsen)
SOSIALT: Mødrene treffast kvar torsdag på Lærdal helsestasjon, og dei synast at det er eit kjekt og sosialt tilbod. (Foto: Sunniva Knutsen)
LEIK ER VIKTIG: Borna gjekk raskt i gong med å testa ut leikane helsestasjonen hadde å by på. Denne gule bilen var populær. (Foto:  Sunniva Knutsen)
PAUSE FOR MOR: Helsesøster Sari melde seg frivillig til å halde vesle Oskar, når mamma June var sleten i skuldrane. (Foto:  Sunniva Knutsen)
Til toppen