PÅKØYRD HJORT: Onsdag morgon måtte nok ein hjort bøte med livet på vegane i Sogn. Foto: Jan Christian Jerving (Arkiv). 
PÅKØYRD HJORT: Onsdag morgon måtte nok ein hjort bøte med livet på vegane i Sogn. Foto: Jan Christian Jerving (Arkiv).  (Foto: Jan Christian Jerving)

Nye hjorteskilt skal testast ut i Sogndal og Lærdal

Mykje tyder på at hjorteskilt med blinkande varsellys har god effekt på talet påkøyringar av hjort. No skal skilta testast ut på fire nye strekningar i Sogn og Fjordane. 

Lærdal: I vinter har såkalla dynamiske fareskilt for hjort vore testa ut på tre strekningar i Flora, Førde og Høyanger, der det lenge har vore mykje hjort, fortel Norsk hjortesenter i ei pressemelding.

Såkalla dynamiske hjorteskilt med to blinkande varselys blir no testa ut i fleire stader i Sogn og Fjordane i område der det har vore mange påkøyringar av hjort. 
Såkalla dynamiske hjorteskilt med to blinkande varselys blir no testa ut i fleire stader i Sogn og Fjordane i område der det har vore mange påkøyringar av hjort.  Foto: Magnus Frøyen

Dei nye hjorteskilta har to varsellys som blinkar vekselvis. Vekselblinkarane blir styrte av ein datamodell som er basert på statistikk over tidlegare påkøyringar og blir slegne av og på via SMS frå ein dataserver.

Fram til utgangen av mai har det berre vore registrert éi påkøyring på desse strekningane, medan det for same perioden i fjor var registrert i alt seksten påkøyringar på dei same strekningane, heiter det.

Hjortesenteret meiner det ser ut som skilta har hatt positiv effekt, men vil no setja opp dei nye hjorteskilta på fire nye strekningar i Sogn og Fjordane for å få betre tal å samanlikna med. To av skilta skal plasserast i Nordfjord, i Naustdal og Kyrkjeeide i Stryn – medan to skal plasserast i Sogn, i Valeberg i Sogndal og Eriflata i Lærdal.

– Det vil då vera sju strekningar med ei stor geografisk spreiing og dermed betre føresetnad for å kunna måla effekten av skilta, meiner Hjortesenteret.

(©NPK)

Til toppen