NYE OPNINGSTIDER: Fjellreinsklaget skal jobbe lengre dagar denne veka, ettersom det er lyst lengre ut på dagen enn tidlegare i vinter. For å koma ajour i arbeidet med å reinska opp i fjellsida, skal dei òg jobba heile helga som kjem. Opningstidene for gjennomfart vert då dei same som kvardagane.
NYE OPNINGSTIDER: Fjellreinsklaget skal jobbe lengre dagar denne veka, ettersom det er lyst lengre ut på dagen enn tidlegare i vinter. For å koma ajour i arbeidet med å reinska opp i fjellsida, skal dei òg jobba heile helga som kjem. Opningstidene for gjennomfart vert då dei same som kvardagane.

Nye opningstider forbi Finnsåstunnelen har trått i kraft. Gjeld fram til og med sundag, stadfestar vegvesenet

Statens vegvesen har lagt om opningstidene, for å få gjort endå meir kvar dag. Dei skal jobba lengre dagar no, sidan dagslyset held seg lenger. 

Her er opnings- og stengingstidene som skal gjelda fram til og med fyrstkomande sundag: 

0800 – 0855 Stengt

0855 – 0900 Ope

0900 – 1035 Stengt

1035 – 1040 Ope

1040 – 1155 Stengt

1155 – 1230 Ope

1230 – 1335 Stengt

1335 – 1340 Ope

1340 – 1455 Stengt

1455 – 1500 Ope

1500 – 1555 Stengt

1555 – 1600 Ope

1600 – 1635 Stengt

1635 – 1640 Ope

1640 -1700 Stengt

1700 – 0800 Ope

Årdal: Opningstidene gjeld begge vegar, fram til og med sundagen som kjem. Nye opningstider vil deretter verta offentleggjorde på Statens vegvesen sine heimesider, opplyser Rune Dvergsdal.

Endringa i opningstidene trådde i kraft alt i går, og det vart lyst ut gjennom Statens vegvesen si vegtrafikkmelding.

– Fjellreinskarane kan vera i fjellet lenger på grunn av dagslyset som varar lenger. Og so er det stabilt vêr no, og då gjeld det å utnytta godvêret. 

Difor vil dei jobba i helga òg, i og med at langtidsvêrmeldinga varslar om gode arbeidsforhold. 

Fjellreinskarane ligg litt etter skjema, men Dvergsdal har trua på at ved å ta kveldane og helga til hjelp, so kjem dei so langt som dei har sett føre seg.

– Mykje tilseier at me neste veke kan byrja arbeidet med å få på plass sikringsgjerdet, men alt er avhengig av vêret.

Utelukkar ikkje meir helgearbeid frametter

For å få på plass sikringsgjerdet so raskt som mogleg, utelukker ikkje Dvergsdal at det kan verta ein del helgearbeid i vekene som kjem. 

Fyrst når sikringsgjerdet er på plass, kjem dei til å fjerna alle steinane. 

– Me ynskjer å ha den steinvollen attmed vegen so lenge som råd, slik at all steinkøyringa vil vera blant det siste me gjer. 

Før sikringsgjerdet er på plass, hindrar vegvesenet sitt improviserte steingjerde på oppsida av vegen at småsteinar stadig slår ut i vegbanen. 

– Den vollen tek i mot litt småstein, slik at me slepp å reinska opp vegen heile tida, seier Dvergsdal. 

Til toppen