FJELLIDYLL: Vandring og sykling er aktivitetar som lokkar turistar, og som Kongevegen innbyr til. No vil reiselivsaktørar i Vang og Lærdal gå saman for å henta ut potensialet.
FJELLIDYLL: Vandring og sykling er aktivitetar som lokkar turistar, og som Kongevegen innbyr til. No vil reiselivsaktørar i Vang og Lærdal gå saman for å henta ut potensialet. (Foto: Sverre Hjørnevik)

Nytt årleg bransjetreff skal løfta Kongevegen

I år er det spesielt potensialet i vandring og sykling som blir tema.

Lærdal/Vang: Gode krefter på begge sider av fjellet ønskjer å jobba saman for å utnytta potensialet til Kongevegen. 

Bransjetreffet har fått namnet Kongedagen, og blir arrangert for første gang på Tyinkrysset fjellstove i mars i år. Tanken er at det skal bli ei årleg affære.  

NØGD: Knut H. Maristuen er leiar i nettverket for  kongevegbedrifter, og ein av initiativtakarane til den årlege samlinga. Foto: Ole Ramshus Sælthun

– Kongevegen er ein x-faktor for reiselivet i både Valdres og Sogn og me lyt arbeida saman for å løfta fram potensialet som ligg i vegen. Difor dreg me i gong denne årlege samlinga for alle som er involvert i vegen på den eine eller andre måten, fortel Knut Maristuen, leiar av kongevegnettverket, i ei pressemelding. 

Eit tjuetals bedrifter i Vang og Lærdal er med i nettverket. Kommunane, destinasjonsselskap, Valdres Natur og Kulturpark, Lærdal næringsutvikling og Innovangsjon (ikkje ein skrivefeil) vil vera til stades på bransjetreffet.

I år vil diskusjonen særleg sirkla rundt tema som vandre- og sykkelturisme. 

– Haaken Christenensen frå Innovasjon Norge innleiar dagen med å snakka om dette, og me held fram med å få innspel frå andre regionar som har lukkast. Fleire av innlegga vidare gjennom dagen går på potensialet i desse opplevingane, seier Maristuen.

Til toppen