FOLKEHELSEPROGRAM: Regjeringa er bekymra for at fleire slit psykisk og rullar derfor ut eit folkehelseprogram til 56 millionar kroner.​ Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.
FOLKEHELSEPROGRAM: Regjeringa er bekymra for at fleire slit psykisk og rullar derfor ut eit folkehelseprogram til 56 millionar kroner.​ Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.

Nytt folkehelseprogram til kommunane

Regjeringa er bekymra for at fleire slit psykisk og rullar derfor ut eit folkehelseprogram til 56 millionar kroner.

Sogn: Det er særleg barn og unge som er i målgruppa, ifølgje helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Mange kommunar har utfordringar med å finne svar på kva folkehelsetiltak dei kan sette i gang for denne gruppa, seier Høie til NTB.

Saman med barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) lanserte han onsdag folkehelseprogrammet, som skal gå over ti år. Kommunar som har gode idear dei vil prøve ut, kan få økonomisk og fagleg støtte til å utvikle, gjennomføre og evaluere tiltaka. Erfaringane skal delast med andre kommunar i nettverket slik at dei kan lære av kvarandre.

Regjeringa har sett av 56,1 millionar kroner i forslaget til statsbudsjett for neste år. Kommunane kan søke om å få statlege middel, og fylkeskommunane får ansvar for å koordinere, ifølgje Høie.

Programmet blir lansert i samarbeid med kommuneorganisasjonen KS.

– Det er lagt nokre rammer for programmet, men det er innretta slik at vi får fram dei beste døma og kan spreie dei til alle. Dette er ein metode vi har tru på, og det står i kontrast til dei meir ferdigtygde satsingane, seier fungerande direktør for interessepolitikk i KS Lasse Jalling. (©NPK)

Til toppen