DYR: Regjeringa meiner kommunereforma har kosta noko over 3,2 milliardar kroner. Ifølgje ein ny rapport er summen nesten dobbelt så høg.
DYR: Regjeringa meiner kommunereforma har kosta noko over 3,2 milliardar kroner. Ifølgje ein ny rapport er summen nesten dobbelt så høg. (Foto: Privat)

Økonomar: Kommunereforma nær dobbelt så dyr

Regjeringa meiner kommunereforma har kosta noko over 3,2 milliardar kroner. Ifølgje ein ny rapport er summen nesten dobbelt så høg.

Rapporten er laga av professor emeritus Bjarne Jensen og tidlegare forskingsleiar Jan Mønnesland ved Norsk institutt for by- og regionforsking på oppdrag frå Lokalsamfunnsforeningen.

Kommunaldepartementet opplyser til Klassekampen at reforma kostar 3,235 milliardar kroner. Jensen og Mønnesland meiner det dreier seg om minst 5,6 milliardar kroner i perioden 2014 til 2019.

Jensen seier det har vore vanskeleg å rekne ut kva reforma kostar, men at talet heilt sikkert er mellom fem og seks milliardar kroner.

– I tillegg blir det jo brukt arbeidskraft internt som er vanskeleg å rekne på. Det er ikkje med i denne rapporten, seier han til avisa.

Økonomane har rekna seg fram til summen ved å legge saman 3,5 milliardar i direkte reformkostnader og 1,6 milliardar for ulike tilskotsordningar etablert i samband med reforma. I tillegg kjem utgiftene til reforma på om lag 0,5 milliardar.

Talet inkluderer ikkje utgifter kommunane har som ikkje blir dekt av staten.

– Det må liggje mykje i summen Jensen har komme fram til. Eg vil ikkje ta stilling til hans reknestykke. Men at det er viktig å bruke både pengar og ressursar på å skape gode velferdskommunar for innbyggjarane for framtida – det stemmer heilt avgjort, seier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til avisa.

(©NPK)

Til toppen