Økoskulen i Aurland får nytt studium

Opprettar fagskuletilbod frå hausten 2017.

Aurland: Sogn Jord- og hagebruksskule får nytt studium i økologisk landbruk frå høsten 2017.

SJH ved rektor Aksel Hugo kan heilt sikkert gje meir opplysningar.

Studiet er for det meste nettbasert og skal gjennomførast i samarbeid med Hvam vidaregående skule i Akershus. Dei har nyleg sendt inn søknad til NOKUT om å få det godkjend.

Økologisk landbruk er ei produksjonsform med klare avgrensingar på bruken av gjødsel, fôr og plantevernmiddel, samt forbod mot bruk av genmodifiserte organismer.

Fagskoletilbudet skal gi kunnskap om produksjon av mat basert på økologiske kriterier og kvalitetskrav. Det skal også gi grunnlag for en økonomisk robust produksjon som setter krav til kompetanse innen bedriftsøkonomi og ledelse.

479 70 862

- De satsar på å få på plass eit nytt tilbod til neste år. Kva går det ut på?
- Kva går dette ut på?
- Kva er namnet dette studiet får?
- Kva lærer elevane?
- Kvifor samarbeid med Hvam?
- Kor viktig er dette for skulen?
- Kva kan stikke kjeppar i hjula for dykk?

 


 

 

Til toppen