NYTT SAMARBEID: Renovasjonsselskapet SIMAS i Sogn har teke på seg å gjenvinna ølglasa til Øyafestivalen i Oslo.
NYTT SAMARBEID: Renovasjonsselskapet SIMAS i Sogn har teke på seg å gjenvinna ølglasa til Øyafestivalen i Oslo. (Foto: Maja Brenna)

Ølglas frå Oslo-festival blir kompost i Sogn

Dei skulle redda miljøet, men dei nedbrytbare glasa enda med å skapa hovudbry for arrangørane. Det var før renovasjonsselskapet frå Sogn dukka opp med løysinga.

Sogndal: I fjor bytta Øyafestivalen i Oslo ut ølglas frå plast til PLA, nedbrytbar biolplast laga av overskot frå mais og potetproduksjon. Det miljøvenlege grepet skulle derimot visa seg å vera meir komplisert enn arrangørane først hadde tenkt.

– I naturen vil PLA oppføra seg nesten likt som plast om den ikkje blir handtert riktig. PLA treng mellom anna høg temperatur for å brytast ned, fortel Cathrine Røsseland, mat- og miljøsjef for Øyafestivalen, i ei pressemelding.

Norsk Gjenvinning, som jobbar med Øyafestivalen til vanleg, hadde ikkje høve til å ta imot ølglasa. Redninga vart eit interkommunalt selskap frå Sogn.

RESULTATET: Dette er sluttproduktet når ølglasa har vore gjennom anlegget til SIMAS i Festingdalen i Sogndal kommune. Foto: SIMAS

Biologisk reaktor

– Me har eitt av få anlegg for reaktorkompostering i Norge, seier Hallvard Thomasen, direktør i SIMAS, i pressemeldinga.

Selskapet handterar avfallet til rundt 27.000 innbyggjarar i Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik.

Men dei jobbar òg med innovative løysingar, som reaktorkomposteringa er eitt døme på.

– Nedbrytinga skjer inne i ein reaktor, der det biologiske avfallet blir blanda under høg temperatur. Dette hygieniserer massen, tek livet av skadelege bakteriar og bryt ned avfallet, fortel Thommassen

Nedbrytinga går raskare i eit slikt anlegg og gjer at SIMAS kan hjelpa Øyafestivalen i sommar.    

– Me tek allereie i mot små mengder PLA frå ein kunde og me prøvde litt frå Vinjerock i fjor. Det gjekk bra, seier Thomassen.

PROBLEMET: Plast har dei seinare åra fått stadig større merksemd som miljøsyndar. Nedbrytbare alternativ, som ølglasa til Øyafestivalen, finst allereie. Foto: P. Bellis

Gjenbruk av ressursar

Trass startvanskane, har Øyafestivalen tru på PLA-glasa. At materialet kan kan brytast ned til kompostjord, så lenge det er nokon som kan ta imot avfallet, gjer det til eitt av dei mest miljøvennlege alternativa som finst i dag.

– Det viktigaste er jo at avfallet blir gjenvunne og ikkje hamnar i naturen. Og når materialet ikkje er av fossile råvarer og kan bli til kompostjord, er dette verkeleg eit nybrotsarbeid, seier Røsseland.

Ved å nytta biologisk avfall til nye jordprodukt brukar SIMAS ressursane opp att , slik at planter og vekstar kan dra nytte av næringsstoffa ein gong til.

– Me jobbar med å utvikla eit torvfritt og bærekraftig jordprodukt som kan nyttast av alle våre abonnentar . Neste år vil me ha kompostjord klar til bruk , seier Thomassen.

Til toppen