BAROKK: Trio Earlybird spelar hovudsakleg italiensk barokkmusikk frå første del av 1600-talet under konserten på Indre Sogn Kunstsenter tysdag kveld. Thomas Schoofs Melheim på therboe til høgre, med seg har han sopran Inger Øvrebø Uberg (i midten) og Kristine Rustad (til venstre) på viola da gamba. Pressefot
BAROKK: Trio Earlybird spelar hovudsakleg italiensk barokkmusikk frå første del av 1600-talet under konserten på Indre Sogn Kunstsenter tysdag kveld. Thomas Schoofs Melheim på therboe til høgre, med seg har han sopran Inger Øvrebø Uberg (i midten) og Kristine Rustad (til venstre) på viola da gamba. Pressefot

Opplev barokkmusikk på Kunstsenteret

Trio med lærdøl på strenginstrumentet theorbe held spesiell konsert på Indre Sogn Kunstsenter tysdag kveld

Lærdal: – Programmet består utelukkande av verdsleg musikk, som i sin samtid blei framført i private heimar og i uformelle samanhengar. Difor vel Trio Earlybird intime konsertarenaer, der publikum får moglegheit til å kome tett innpå musikarane og oppleve musikken i ein kontekst som ligg nær den opphavlege. 

KJEM HEIM: Thomas Schoofs Melheim frå Lærdal spelar på heimebane tysdag kveld. Pressefoto
KJEM HEIM: Thomas Schoofs Melheim frå Lærdal spelar på heimebane tysdag kveld. Pressefoto

Slik skildrar Trio Earlybird kveldens konsert med hovudvekt på italiensk musikk frå fyrste halvdel av 1600-talet. Med i trioen er Thomas Schoofs Melheim (25), opphaveleg frå Lærdal. Han spelar strenginstrumentet theorbe, som er ein basslutt, vanlegvis med 14 dobbelstrengar. Instrumentet vart utvikla i Italia på slutten av 1500-talet.

"Barokke kjensler"

Med seg i trioen har han Inger Øvrebø Uberg (26), som er sopran og Kristine Rustad (27) på violo da gamba - eit strykeinstrument som er temmeleg likt fiolin, men har nokre andre eigenskapar, mellom anna sju strenger mot fire, som fiolinen normalt har.

– Vestlandsturneen me er på har fått namnet ”Barokke kjensler”. Føremålet med konserten er å invitere publikum med på ei reise gjennom dei mange ulike affektane barokkmusikk er full av. Programmet syner fram gode eksemplar på korleis komponistane aktivt nytta seg av musikalske verkemiddel for å måle fram viktige tekstlege aspekt.

Store komponistar

At musikkstykkja vert framførde på instrument frå tida musikken vart komponert er eit stort poeng for trioen.

– Tidsriktig framføringspraksis på kopiar av instrument frå denne tida vil gi dagens konsertgjengarar ei unik musikkoppleving. På den eine sida vert ei ”tidsreise” skapt, og samtidig vert musikken aktualisert i det den får snakke gjennom dei instrumenta den er skriven for.

Konserten vil presentera ei rekkje viktige og interessante komponistar; mellom anna operaens far Claudio Monteverdi, luttvirtuosen Girolamo Kapsberger, og den kvinnelege komponisten Barbara Strozzi.

Konserten tysdag 12.juli startar klokka 18 i Indre Sogn Kunstsenter. Onsdag 13.juli spelar trioen på Walaker Hotell i Solvorn til same tidspunkt. Dette er heile planen for vestlandsturneen til Trio Earlybird:

Turnéplan 2016:

10.juli kl.14 – Bergen skolemuseum

12.juli kl.18 – Sogn kunstsenter, Lærdal

13.juli kl.18 – Walaker Hotell, Solvorn

14.juli kl.17 – Lauget kaffi & kultur, Sandane

16.juli kl.18 – Baroniet Rosendal

Til toppen