400 MILLIONAR: 191 ordførarar og varaordførarar frå Høgre, Frp, KrF, V, Ap, Sp og SV har skrive under på ein felles protest mot kutta til regjeringa i eigedomsskattinntektene frå vasskraftanlegga. Kutta inneber eit inntektstap i 2017 på nesten 400 millionar kroner for kommunane. Illustrasjonsfoto: Ole Ramshus Sælthun
400 MILLIONAR: 191 ordførarar og varaordførarar frå Høgre, Frp, KrF, V, Ap, Sp og SV har skrive under på ein felles protest mot kutta til regjeringa i eigedomsskattinntektene frå vasskraftanlegga. Kutta inneber eit inntektstap i 2017 på nesten 400 millionar kroner for kommunane. Illustrasjonsfoto: Ole Ramshus Sælthun

Ordførarar med vasskraft-protest

191 ordførarar og varaordførarar frå Høgre, Frp, KrF, V, Ap, Sp og SV har skrive under på ein felles protest mot kutta til regjeringa i eigedomsskattinntektene frå vasskraftanlegga.

Ei pressemelding frå Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) seier grunnlaget for protesten er eit inntektstap i 2017 på nesten 400 millionar kroner. Regjeringa meiner lågare kraftprisar inneber eit fall i marknadsverdien av alle vasskraftanlegga i Noreg på 54 milliardar kroner frå 2016 til 2017.

– Viss regjeringa hadde teke omsyn til det lågare rentenivået ved utrekninga av marknadsverdien og ikkje berre lågare kraftprisar, ville vi hatt same marknadsverdi og eigedomsskatt i 2017 som i 2016, seier Torfinn Opheim, leiar i LVK.

Opheim meiner redusert eigedomsskatt vil auke inntektene til staten med om lag 300 millionar kroner. Saman krev ordførarane ei ny skatteutrekning.

– Utrekninga av marknadsverdien er uriktig, og staten inndreg gjennom dette distrikta sine eigne verdiar, stikk i strid med partiprogramma til regjeringspartia der det heiter at kommunane skal halde på ein større del av verdiane der dei blir skapte, fortset han og viser til den store tverrpolitiske reaksjonen frå eit samla Distrikts-Noreg. (©NTB)

Til toppen