USIKKER FRAMTID: Ein stor dugnad sørga for at det vart samla inn 10 millionar til MR-maskin i Lærdal. Likevel er ordføraren uroa for framtida til prosjektet.
USIKKER FRAMTID: Ein stor dugnad sørga for at det vart samla inn 10 millionar til MR-maskin i Lærdal. Likevel er ordføraren uroa for framtida til prosjektet. (Arkiv)

Ordføraren er uroa for at MR-maskina skal glippa på oppløpet

Vil legga trykk på Helse Førde-styret før budsjettmøtet i desember.

Lærdal: Fredag den 15. desember er det styremøte i Helse Førde. Då skal dei vedta budsjettet for neste år, eit budsjett som kan få konsekvensar i Lærdal.

– Viss me ikkje får MR-maskina med i totalbudsjettet i desember, så er eg redd for framtida til prosjektet, sjølv om me har 10 millionar på bok. Så alvorleg ser eg på det, seier ordførar Jan Geir Solheim i Lærdal. 

UROA: Jan Geir Solheim trur ikkje MR-maskina er sikra, sjølv om dei har 10 millionar på bok.
UROA: Jan Geir Solheim trur ikkje MR-maskina er sikra, sjølv om dei har 10 millionar på bok. Bilde: Arkiv

Han vil bruka tida framover til å få styret i Helse Førde til å skjønna kor viktig det er for lokalsamfunnet at maskina kjem på plass. Sommaren 2016 vart det lagt ned ein stor innsats frå både kommunar, lag og organisasjonar, bankar, verksemder og privatpersonar for å få samla inn dei 10 millionar kroner som skulle til. 

Men prosjektet er òg avhengig av at Helse Førde finn rom i budsjettet til å byggja eit tilbygg til sjukehuset i Lærdal, der MR-maskina etter planen skal vera. 

– Både styreleiar og dagleg leiar har signalisert veldig tydeleg at der dette dei vil. Men det er eit heilt styre, i ei stor budsjettsak, som skal handtera dette. Då veit eg av eiga erfaring kor fort det er å glippa på oppløpet. Me må vera veldig tydelege før desembermøtet til  Helse Førde, at dei ikkje må gløyma at det er ei gåve på 10 millionar som er gitt, seier ordføraren.

Til toppen