STILLER PÅ NY: Arild Ingar Lægreid fekk fornya tillit frå partiet, og ser fram til å ta fatt på fire nye år. Foto: Ina Eirin Eliassen 
STILLER PÅ NY: Arild Ingar Lægreid fekk fornya tillit frå partiet, og ser fram til å ta fatt på fire nye år. Foto: Ina Eirin Eliassen 

Ordføraren fekk fornya tillit

Medan Hilmar Høl klatra frå 13. til 5. plass på kommunevallista i Årdal Arbeiderparti, datt leiaren i partiet, Morten Skarsbø, frå 5. til 14. plass. 

Nominasjonsmøte i
ÅRDAL AP: Det vart røysta om kvar og ein av kandidatane på nominasjonslista til partiet.  
Foto: Ina Eirin Eliassen 

34 stykke var på plass på nominasjonsmøtet i Årdal Arbeiderparti, då den vart vedteken onsdag kveld. Leiar i nominasjonsnemnda Anne Kauppi seier ho er glad så mange møtte. 

– Nominasjonen til kommunevalet er ei sak som engasjerer, då me må også rekne med innspel, seier Kauppi. 

– Var det venta at Hilmar Høl kom til å klatre på lista?

– Ja, det var venta at det ikkje vart slik nominasjonsnemda foreslo. Han er fylkesleiar, og me i nominasjonsnemda har forståing for det, seier Kauppi. 

Hilmar Høl
5. PLASS: Hilmar Høl, klatra åtte plassar opp på nominasjonslista til Årdal Ap.
Foto: Ina Eirin Eliassen 

Høl har i tillegg andreplassen på nominasjonslista i Sogn og Fjordane Arbeiderparti, mot fylkestinget neste år. 

Ramla ni plassar

Morten Skarsbø, leiar i Årdal Arbeiderparti, var ikkje tilstades under møtet, då han var på jobb. Han ramla frå ein 5. plass til ein 14. plass på nominasjonslista. 

Det reagerer Kauppi på. Skarsbø er av dei yngste på lista, fødd i 1985, og han er stemt lenger ned enn der Høl opphaveleg stod. 

Anne Kauppi, leiar i nominasjonsnemda i Årdal Arbeiderparti
REAGERER: Anne Kauppi, leiar av nominasjonsnemda i Årdal Ap, synest det er ille at leiaren ramlar så langt ned på vallista.
Foto: Ina Eirin Eliassen 

– Dette er ille no når me skal i gang med mellom anna nytt val av styre på årsmøtet. Hadde det vore meg, hadde eg nok kanskje tenkt at eg ikkje har tillit og vald å ikkje stille, seier Kauppi. 

Skuffa

Porten.no ringte Skarsbø for å få ein kommentar etter kveldens resultat. 

– Eg er skuffa, det er det ingen tvil om, men på eigne vegner, ikkje på lista som heilheit. Eg er mest skuffa over å ende på ein 14. plass, 5. plassen såg eg at kunne ryke, seier Skarsbø. 

TRENG TID: Leiar i Årdal Ap, Morten Skarsbø, seier han er skuffa over ein 14. plass på kommunevallista.
TRENG TID: Leiar i Årdal Ap, Morten Skarsbø, seier han er skuffa over ein 14. plass på kommunevallista.

Det er tett på årsmøtet i Årdal Ap, men Skarsbø vil gje seg nokre dagar på å fordøye resultatet og eventuelt gjera ei beslutning. 

– Det er medlemmene i Årdal Ap som bestemmer, og det er opp til veljarane under kommunevalet. Dette er det medlemmene meiner er den beste lista, seier Skarsbø som innrømmer at han grubler over årsaken. 

– Trur du det hadde vorte annleis om du hadde vore til stades under nominasjonsmøtet?

– Dette er demokrati. Men det hadde nok kome brått på meg om eg var der også. Per dags dato er 14. plass framleis innanfor. Det er tidleg i prosessen, og eg vil reflektere før eg gjer meg opp ei meining, seier han. 

TENT: Ordførar takkar for tilliten frå eige parti, med førsteplassen på Årdal Arbeiderpartis valliste.
TENT: Ordførar takkar for tilliten frå eige parti, med førsteplassen på Årdal Arbeiderpartis valliste.

Fornya tillit

Ordførar Arild Ingar Lægreid takka nominasjonsmøtet for tilliten og eit godt frammøte. Han vart ståande som nummer ein på nominsjonslista og dermed Ap sin ordførarkandidat i komande kommuneval. Nummer to på lista er noverande varaordførar i Årdal, Marie-Helene Brandsdal.

– Det har vore ein spennande jobb hittil og eg er tent på å ta fatt på fire nye år. Eg skal gjera det eg kan i lag med partiet. Det er nok å ta tak i og kjempe for framover, seier Lægreid, som innrømmar at han alltid er spent føre nominasjon. 

Han seier dei viktigaste sakene i Årdal vil vera å kome seg ut av Robek-lista før 2016 er omme, og å få samsvar mellom inntekter og utgifter slik at kommunen får økonmisk handlingsrom. I tillegg er det viktig å utvilke den vidaregåande skulen i Årdal, så vel som å behalde og skapa arbeidsplassar. Lægreid rekner også med at det fortsatt vil bli kampar om sentraliseringa av mange tenester, som alt er gang i distrikta.

Fordeling av kjønn

Under møtet vart det diskusjon om reglane for kjønnkvotering. På lista med 25 personar, vart det ei fordeling av 14 menn og 11 kvinner. 

Nominasjonsmøte i Årdal Arbeiderparti
ORDSTYRAR OG TELJEKORPS: Kolbjørn Kastet, Ørjan Stedje Ylvisåker og Marie Helene Brandsdal.
Foto: Ina Eirin Eliassen 

Etter reglane skal lista bestå av halvparten kvinner og halvparten menn, så langt det let seg gjere. 

Sidan dei på ståande fot, ikkje klarte å få fleire kvinner med på lista, vedtok nominasjonsmøtet å gje styret i Årdal Arbeiderparti fullmakt til å komplementere lista, ved å anten stryke eller leggje til kandidatar.  

 

Nominasjonslista til Årdal Arbeiderparti: 

1. Arild Ingar Lægreid

2. Marie-Helene Hollevik Brandsdal                                                             

3. Anne Kauppi                                                                                             

4. Ørjan Stedje Ylvisåker                                                                             

5. Hilmar Høl                                                                                                 

6. Siv Aspeseter                                  

7. Sigmund Solvoll                                                                                      

8. Gunn Karin Bukve Skaret                                                                         

9. Olav Nese                                                                                    

10. Glenn Morten Hestetun                                                                        

11. Line Hillestad                                                                                        

12. Svein Idar Sem-Johansen                                                                    

13. Marianne Stenehjem Hatlenes                                                            

14. Morten Skarsbø                                                                                    

15. Arne Talsæte                                                                                        

16. Siv Bakken                                                                                            

17. Aud Sissel Sveen                                                                                  

18. Odd Semstrøm                                                                                      

19 Øystein Ullebø Sandnes                                                                        

20. Malvin Stenehjem                                                                                

21. Anne Gunn Vigdal                                                                                 

22. Jan Bent Vigdal                                                                                  

23. Hilde Kvale Skarsbø                                                                            

24. Roy André Bergerud                                                                            

25. Nina Framstad Helle Hunderi

Til toppen