SAMDE: Østerbø Maskin AS og Meland Elektro AS ser fram til samarbeid. Frå venstre:  Jonny Atle Marøy og Steinar Holen frå Østerbø Maskin AS, Jarle Fosse, John Henanger, Bente Karin Brakstad og Asle Fløysand frå Meland Elektro AS.
SAMDE: Østerbø Maskin AS og Meland Elektro AS ser fram til samarbeid. Frå venstre: Jonny Atle Marøy og Steinar Holen frå Østerbø Maskin AS, Jarle Fosse, John Henanger, Bente Karin Brakstad og Asle Fløysand frå Meland Elektro AS. (Foto: Østerbø Maskin AS)

Østerbø Maskin kjøper elektroverksemd

Meland Elektro AS vert eit dotterselskap av Østerbø Maskin AS etter at dei to verksemdene vart samde om ein avtale fredag.

Høyanger/Gulen: Østerbø Maskin AS har jobba for å styrkje verksemda innan elektroinstallasjon. Verksemda, som er lokalisert på Østerbø på Høyanger sørside og i Sløvåg i Gulen, har alltid arbeidd innan elektroinstallasjon, men ønskjer no å satse meir på feltet, ifølgje i ei pressemelding.

Fredag vart Østerbø maskin samd med Meland Elektro AS om å kjøpe opp 100 prosent av aksjane til elektroselskapet, som med det vert eit dotterselskap under Østerbø Maskin. 

– Det er eit naturleg ledd i vekststrategien vår, seier styreleiar Jonny Atle Marøy i Østerbø Maskin i pressemeldinga. 

Elektroinstallasjon heng nært saman med resten av tenestene verksemda leverer, blant anna straumaggregat. 

Meland Elektro AS har 18 tilsette og held til på Frekhaug i Meland. Namnet til verksemda vil halde fram som i dag. Alle dei tilsette skal halde fram i jobben. Dei to verksemdene ønskjer å styrkje kvarandre med kompetansen dei har innan elektro og industri og havbruk.

Til toppen