Eldredagen i Årdal (Bilde: Synne Asheim Haga)
Eldredagen i Årdal (Bilde: Synne Asheim Haga)
Eldredagen i Årdal (Bilde: Synne Asheim Haga)
Eldredagen i Årdal (Bilde: Synne Asheim Haga)
Eldredagen i Årdal (Bilde: Synne Asheim Haga)
Eldredagen i Årdal (Bilde: Synne Asheim Haga)
Eldredagen i Årdal (Bilde: Synne Asheim Haga)
Eldredagen i Årdal (Bilde: Synne Asheim Haga)
Eldredagen i Årdal (Bilde: Synne Asheim Haga)

SJÅ BILETE

Over 150 eldre markerte Eldredagen i Årdal: – Må visa i handling at eldre er ein ressurs

Det var den viktigaste bodskapen leiaren i eldrerådet vil ha fram då over 150 eldre markerte Eldredagen onsdag.

Årdal: Kjell Arvid Heen, leiaren i eldrerådet, var strålande nøgd med at så mange hadde møtt opp i kulturhuset i Øvre Årdal. Det er blitt ein tradisjon å markere Eldredagen, og i år var det å ta steget inn i framtida tema for dagen.

– Årets dag handlar om at me kan leggja betre til rette for bidra frå eldre menneske. Både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet kan og vil eldre delta meir, seier Heen.

Sjå bilete frå markeringa i galleriet øvst i artikkelen.

VIKTIG RESSURS: Leiar i Årdal eldreråd, Kjell Arvid Heen, meiner det er viktig at samfunnet viser med handling at eldre er ein ressurs, ikkje berre snakkar om det.
VIKTIG RESSURS: Leiar i Årdal eldreråd, Kjell Arvid Heen, meiner det er viktig at samfunnet viser med handling at eldre er ein ressurs, ikkje berre snakkar om det. Foto: Synne Asheim Haga

Han viser til ein fersk rapport frå Ny analyse har utarbeidd for Statens seniorråd som syner at bidraga frå eldre til samfunnet er talfesta til rundt 45 000 årsverk.

– I kroner og øre utgjer dette eit verdibidrag til samfunnet på over 25 milliardar i året, legg leiaren til.

Han meiner storsamfunnet framleis har ein veg å gå når det gjeld eldre som ressurs.

– Me har ein veg å gå frå berre å omtala eldre som ein ressurs, til at ein gjennom handling viser at eldre er ein ressurs som har både plikt og rett til å delta i alle aspekt i samfunnet. 

Over 150 eldre hadde samla seg i kulturhuset onsdag. Også ordføraren var invitert, og saman fekk dei høyra om industrisoga til Årdal. Jonny Asperheim og Ivar Seim bidrog med musikk, og det same gjorde Helene Myklemyrs trio. 

– Det har vore ein heilt nydeleg dag. Det var flott underhaldning og interessant historie om bygda. Eg har budd 56 år i Årdal og berre hatt gode dagar. Her har me alt, seier Helga Søgnen Hestetun.

Til toppen