IMG_1178 (Foto:  Snorre Sandemose)
TIL HAUSTEN BYRJAR DEI PÅ SKULEN: Her er fem- og seksåringane i Uravegen barnehage i Årdal som skal byrja på skulen til hausten. I tre veker framimot «barnehagens dag» har dei hatt eit robotprosjekt i regi av barnehagelærarane Jannicke Øyre Nundal (t.v) og Elisabeth Styve. (Foto:  Snorre Sandemose)
IMG_1176 (Foto:  Snorre Sandemose)
FARNES BARNEHAGE: Farnes barnehage hadde aktivitetsdag på Årdalssenteret i høve «barnehagens dag». Etter teiknestunda skulle dei på biblioteket og lesa. (Foto:  Snorre Sandemose)
HAR LAGA FINE TING FØR ÒG: Brage fortel at han likar å laga ting, og han har laga andre ting i verkstaden saman med faren tidlegare. (Bilde:  )
TROLLPORTRETT: I høve prosjektet «lat meg skapa» hadde borna i Farnes barnehage fått teikna kvart sitt portrett med kolstift (Foto:  Snorre Sandemose)
BARNEHAGENS DAG: Anne Mette Nytun i Farnes barnehage fortalde at borna tykte det var gjævt å sjå eigne teikningar hengja på Årdalssenteret i dag. (Foto:  Snorre Sandemose)
IMG_1167 (Foto:  Snorre Sandemose)
DEI MINSTE: Dei minste hadde med seg små figurar som dei leika med på eit lite bord, slik at dei òg fekk vera kreative. (Foto:  Snorre Sandemose)
IMG_1166 (Foto:  Snorre Sandemose)
KJEKT Å LAGA ROBOT: Både Hasan og Hedda syntest det var spanande å laga robotar, og kjekt å sjå att robotane sine bak eit vindauge i dag. ( (Bilde:  )

Sjekk robotkunstverka til ungane i Årdal

Det var kjekt for dei å sjå kunstverka utstilte på ein ny stad, men no gledar dei seg til å få robotane sine heim. 

Årdal: – Eg tok veldig mange former av papp, og so pakka me det inn i aluminiumsfolie, fortel Hedda.

Ho er ein av borna i Uravegen barnehage som har lært om robotar den siste tida. Alle ungane har fått laga kvar sin robot, og no er dei utstilte på Årdalssenteret attmed biblioteket.

KJEKT Å LAGA ROBOT: Både Hasan og Hedda syntest det var spanande å laga robotar, og kjekt å sjå att robotane sine bak eit vindauge i dag. (

– Og so pynta me på dei. Me har lim, og so har me funne mange fine ting til å pynta, seier Brage.

Sjølvstendig arbeid

Somme av borna står ved glasmonteret og snakkar om robotane dei har laga. 

– Den roboten der liknar ein u-båt, kjem det frå ein av gutane. 

Barnehagelærarane sto for liminga, men elles har seksåringane laga robotane heilt sjølve.

Dei har dikta opp robotfasongar, mana fram andletsuttrykk, og elles kome med kreative påfunn.

Somme har pynta opp robotane med til dømes mansjettknappar eller fargerike band.

ROBOTVENER: Borna i Urevegen barnehage stod fritt til å forma kvar sin robot, og har hatt mange material til rådvelde til å pynta opp robotane. Den til høgre er det Hedda som har laga. Bilde: Snorre Sandemose

Ungane likar skaparprosessen og lèt seg fascinere 

Barnehagelærarane Jannicke Øyre Nundal og Elisabeth Styve høyrde med ungane kva dei ville laga i årets prosjekt «lat meg skapa», eit landsomfemnande prosjekt for å stimulera til kreativitet i barnehagane. 

– So snart me nemnde at me kan laga robotar, so var dei veldig ivrige på det, fortel Styve. 

Ungane har hatt med seg knappar, skruar og litt ymse verdlause materiale i ranslane sine, og alt dette vart samla i ein kasse. 

Borna fekk so plukka ut det dei ville og pakka det inn i folie. Alle har jobba på likt, og dei har vore tolmodige og venta på tur i limekøen.

Dei har fylgt spent med når barnehagelærarane har limt på knappar og ting på dei forskjellige robotane. Borna har vore «arkitektane» og bestemt korleis robotane skal verta pynta ned til minste detalj. 

ARTIG Å HELSA PÅ GAMLE KJENNINGAR: Førskuleborna tykte det var moro å treffa på robotane att på Årdalsenteret. Neste stopp vert at dei sølvkledde får koma heim til skaparane sine. Bilde: Snorre Sandemose 

– Dei likar å skapa noko, og so få høve til å gjera det på sin måte, seier Styve. 

Førebudde seg med formlære

For å bu seg til robotprosjektet, hadde borna formlære i barnehagen ei tid før robotprosjektet starta.

Dei har trena seg på å laga sirklar og firkantar og lært om korleis former kan dana grunnlaget for figurar, som til dømes robotar. 

Dei har bygt robotane på tre veker. Elisabeth Styve og Jannicke Øyre Nundal har vore dei einaste vaksne til å hjelpa borna. 

– Dei gledar seg veldig til å få med seg robotane heim no etter at dei har vore på utstilling, fortel Styve.

Til toppen